Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Pöytäkirja
Tiistai 13. tammikuuta 2015 - Strasbourg

5. Italian puheenjohtajakauden arviointi (keskustelu)
Sanatarkat istuntoselostukset

Neuvoston ja komission julkilausumat: Italian puheenjohtajakauden arviointi (2014/2855(RSP))

Matteo Renzi (neuvoston puheenjohtaja) ja Jean-Claude Juncker (komission puheenjohtaja) antoivat julkilausumat.

Puheenvuorot: Manfred Weber PPE-ryhmän puolesta, Gianni Pittella S&D-ryhmän puolesta, Ryszard Antoni Legutko ECR-ryhmän puolesta, Guy Verhofstadt ALDE-ryhmän puolesta, Curzio Maltese GUE/NGL-ryhmän puolesta, Rebecca Harms Verts/ALE-ryhmän puolesta, Marco Zullo EFDD-ryhmän puolesta, sitoutumaton Matteo Salvini ja Herbert Reul.

Puhetta johti
varapuhemies Antonio TAJANI

Puheenvuorot: Bill Etheridge, joka esitti sinistä korttia nostamalla kysymyksen, johon Herbert Reul vastasi, Elisa Ferreira, Ivan Jakovčić, Eleonora Forenza, Alain Lamassoure, joka vastasi myös kahteen kysymykseen, jotka hänelle esittivät sinistä korttia nostamalla David Coburn ja Giulia Moi, Roberto Gualtieri, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Mara Bizzotto, Fredrick Federley, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Maria Grapini, Elisabetta Gardini, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Mercedes Bresso, Jörg Leichtfried, Cecilia Wikström, Luis de Grandes Pascual, Olga Sehnalová, Mariya Gabriel, Marc Tarabella, Massimiliano Salini, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Marco Valli, Nicola Danti ja Boris Zala.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Marek Jurek, Silvia Costa, Paloma López Bermejo, Fabio Massimo Castaldo ja Mario Borghezio.

Puheenvuorot: Matteo Renzi ja Jean-Claude Juncker.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Puhetta johti
varapuhemies Adina-Ioana VĂLEAN

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö