Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Protokolas
Antradienis, 2015 m. sausio 13 d. - Strasbūras

5. Italijos pirmininkavimo ES Tarybai rezultatų apžvalga (diskusijos)
CRE

Tarybos ir Komisijos pareiškimai: Italijos pirmininkavimo ES Tarybai rezultatų apžvalga (2014/2855(RSP))

Matteo Renzi (einantis Tarybos pirmininko pareigas) ir Jean-Claude Juncker (Komisijos pirmininkas) padarė pareiškimus.

Kalbėjo: Manfred Weber PPE frakcijos vardu, Gianni Pittella S&D frakcijos vardu, Ryszard Antoni Legutko ECR frakcijos vardu, Guy Verhofstadt ALDE frakcijos vardu, Curzio Maltese GUE/NGL frakcijos vardu, Rebecca Harms Verts/ALE frakcijos vardu, Marco Zullo EFDD frakcijos vardu, Matteo Salvini, nepriklausomas Parlamento narys, ir Herbert Reul.

PIRMININKAVO: Antonio TAJANI
Pirmininko pavaduotojas

Kalbėjo: Bill Etheridge (pateikė mėlynosios kortelės klausimą Herbert Reul, pastarasis į jį atsakė), Elisa Ferreira, Ivan Jakovčić, Eleonora Forenza, Alain Lamassoure (taip pat atsakė į du mėlynosios kortelės klausimus, kuriuos pateikė David Coburn ir Giulia Moi), Roberto Gualtieri (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Mara Bizzotto), Fredrick Federley (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Maria Grapini), Elisabetta Gardini (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Mercedes Bresso), Jörg Leichtfried, Cecilia Wikström, Luis de Grandes Pascual, Olga Sehnalová, Mariya Gabriel, Marc Tarabella, Massimiliano Salini (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Marco Valli), Nicola Danti ir Boris Zala.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Marek Jurek, Silvia Costa, Paloma López Bermejo, Fabio Massimo Castaldo ir Mario Borghezio.

Kalbėjo: Matteo Renzi ir Jean-Claude Juncker.

Diskusijos baigtos.

PIRMININKAVO: Adina-Ioana VĂLEAN
Pirmininko pavaduotoja

Teisinė informacija - Privatumo politika