Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Tisdagen den 13 januari 2015 - Strasbourg

5. Utvärdering av det italienska ordförandeskapet (debatt)
Fullständigt förhandlingsreferat

Uttalanden av rådet och kommissionen: Utvärdering av det italienska ordförandeskapet (2014/2855(RSP))

Matteo Renzi (rådets tjänstgörande ordförande) och Jean-Claude Juncker (kommissionens ordförande) gjorde uttalanden.

Talare: Manfred Weber för PPE-gruppen, Gianni Pittella för S&D-gruppen, Ryszard Antoni Legutko för ECR-gruppen, Guy Verhofstadt för ALDE-gruppen, Curzio Maltese för GUE/NGL-gruppen, Rebecca Harms för Verts/ALE-gruppen, Marco Zullo för EFDD-gruppen, Matteo Salvini, grupplös, och Herbert Reul.

ORDFÖRANDESKAP: Antonio TAJANI
Vice talman

Talare: Bill Etheridge ställde en fråga ("blått kort") Herbert Reul, som besvarade frågan; Elisa Ferreira, Ivan Jakovčić, Eleonora Forenza, Alain Lamassoure, som även besvarade två frågor ("blått kort") från David Coburn och Giulia Moi; Roberto Gualtieri, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Mara Bizzotto; Fredrick Federley, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Maria Grapini; Elisabetta Gardini, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Mercedes Bresso; Jörg Leichtfried, Cecilia Wikström, Luis de Grandes Pascual, Olga Sehnalová, Mariya Gabriel, Marc Tarabella, Massimiliano Salini, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Marco Valli; Nicola Danti och Boris Zala.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Marek Jurek, Silvia Costa, Paloma López Bermejo, Fabio Massimo Castaldo och Mario Borghezio.

Talare: Matteo Renzi och Jean-Claude Juncker.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

ORDFÖRANDESKAP: Adina-Ioana VĂLEAN
Vice talman

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy