Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2010/0208(COD)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A8-0038/2014

Indgivne tekster :

A8-0038/2014

Forhandlinger :

PV 13/01/2015 - 6

Afstemninger :

PV 13/01/2015 - 8.5
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P8_TA(2015)0004

Protokol
Tirsdag den 13. januar 2015 - Strasbourg

6. Medlemsstaternes mulighed for at begrænse eller forbyde dyrkning af GMO'er ***II (forhandling)
Fuldstændigt forhandlingsreferat

Indstilling ved andenbehandling om Rådets førstebehandlingsholdning med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af direktiv 2001/18/EF for så vidt angår medlemsstaternes mulighed for at begrænse eller forbyde dyrkning af genetisk modificerede organismer (GMO'er) på deres område [10972/3/2014 - C8-0145/2014 - 2010/0208(COD)] - Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed. Ordfører: Frédérique Ries (A8-0038/2014)

Frédérique Ries forelagde indstillingen ved andenbehandling.

Indlæg af Vytenis Povilas Andriukaitis (medlem af Kommissionen).

Talere: Elisabeth Köstinger for PPE-Gruppen, Gilles Pargneaux for S&D-Gruppen, Julie Girling for ECR-Gruppen, Anneli Jäätteenmäki for ALDE-Gruppen, Lynn Boylan for GUE/NGL-Gruppen, Bart Staes for Verts/ALE-Gruppen, som ligeledes besvarede to blåt kort-spørgsmål fra John Stuart Agnew og Janusz Korwin-Mikke, Eleonora Evi for EFDD-Gruppen, Zoltán Balczó, løsgænger, Peter Liese, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Tibor Szanyi, Iratxe García Pérez, Bolesław G. Piecha, Marit Paulsen, Kateřina Konečná, Martin Häusling, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Janusz Wojciechowski, Valentinas Mazuronis, Olaf Stuger, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Bill Etheridge, Giovanni La Via, Massimo Paolucci, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Steven Woolfe, Marcus Pretzell, Jan Huitema, Lidia Senra Rodríguez, Jill Evans, Marco Affronte, Marine Le Pen, Françoise Grossetête, Susanne Melior, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Gesine Meissner, Jørn Dohrmann, Molly Scott Cato, Pilar Ayuso, Paul Brannen, Jadwiga Wiśniewska, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Karin Kadenbach, Beata Gosiewska, Ivo Belet, Jytte Guteland og Biljana Borzan.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Marijana Petir, Maria Grapini og Ruža Tomašić.

Indlæg af Vytenis Povilas Andriukaitis.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 8.5 i protokollen af 13.1.2015.

FORSÆDE: Mairead McGUINNESS
næstformand

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik