Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2010/0208(COD)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A8-0038/2014

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A8-0038/2014

Keskustelut :

PV 13/01/2015 - 6

Äänestykset :

PV 13/01/2015 - 8.5
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2015)0004

Pöytäkirja
Tiistai 13. tammikuuta 2015 - Strasbourg

6. Jäsenvaltioiden mahdollisuus rajoittaa GMO:ien viljelyä tai kieltää se alueellaan ***II (keskustelu)
Sanatarkat istuntoselostukset

Suositus toiseen käsittelyyn neuvoston ensimmäisen käsittelyn kannasta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin antamiseksi direktiivin 2001/18/EY muuttamisesta siltä osin kuin on kyse jäsenvaltioiden mahdollisuudesta rajoittaa muuntogeenisten organismien (GMO) viljelyä tai kieltää se alueellaan [10972/3/2014 - C8-0145/2014 - 2010/0208(COD)] - Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta. Esittelijä: Frédérique Ries (A8-0038/2014)

Frédérique Ries esitteli suosituksen toiseen käsittelyyn.

Vytenis Povilas Andriukaitis (komission jäsen) käytti puheenvuoron.

Puheenvuorot: Elisabeth Köstinger PPE-ryhmän puolesta, Gilles Pargneaux S&D-ryhmän puolesta, Julie Girling ECR-ryhmän puolesta, Anneli Jäätteenmäki ALDE-ryhmän puolesta, Lynn Boylan GUE/NGL-ryhmän puolesta, Bart Staes Verts/ALE-ryhmän puolesta, joka vastasi myös kahteen kysymykseen, jotka hänelle esittivät sinistä korttia nostamalla John Stuart Agnew ja Janusz Korwin-Mikke, Eleonora Evi EFDD-ryhmän puolesta, sitoutumaton Zoltán Balczó, Peter Liese, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Tibor Szanyi, Iratxe García Pérez, Bolesław G. Piecha, Marit Paulsen, Kateřina Konečná, Martin Häusling, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Janusz Wojciechowski, Valentinas Mazuronis, Olaf Stuger, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Bill Etheridge, Giovanni La Via, Massimo Paolucci, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Steven Woolfe, Marcus Pretzell, Jan Huitema, Lidia Senra Rodríguez, Jill Evans, Marco Affronte, Marine Le Pen, Françoise Grossetête, Susanne Melior, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Gesine Meissner, Jørn Dohrmann, Molly Scott Cato, Pilar Ayuso, Paul Brannen, Jadwiga Wiśniewska, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Karin Kadenbach, Beata Gosiewska, Ivo Belet, Jytte Guteland ja Biljana Borzan.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Marijana Petir, Maria Grapini ja Ruža Tomašić.

Vytenis Povilas Andriukaitis käytti puheenvuoron.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 13.1.2015, kohta 8.5.

Puhetta johti
varapuhemies Mairead McGUINNESS

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö