Indeks 
 Prethodno 
 Sljedeće 
 Cjeloviti tekst 
Postupak : 2010/0208(COD)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument : A8-0038/2014

Podneseni tekstovi :

A8-0038/2014

Rasprave :

PV 13/01/2015 - 6

Glasovanja :

PV 13/01/2015 - 8.5
Objašnjenja glasovanja

Doneseni tekstovi :

P8_TA(2015)0004

Zapisnik
Utorak, 13. siječnja 2015. - Strasbourg

6. Mogućnost država članica da ograniče ili zabrane uzgoj genetski modificiranih organizama (GMO-a) ***II (rasprava)
Doslovno izvješće

Preporuka za drugo čitanje o stajalištu Vijeća u prvom čitanju radi donošenja direktive Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Direktive 2001/18/EZ u pogledu mogućnosti država članica da ograniče ili zabrane uzgoj genetski modificiranih organizama (GMO-a) na svojem državnom području [10972/3/2014 - C8-0145/2014 - 2010/0208(COD)] - Odbor za okoliš, javno zdravlje i sigurnost hrane. Izvjestiteljica: Frédérique Ries (A8-0038/2014)

Frédérique Ries predstavila je preporuku za drugo čitanje.

Govorio je Vytenis Povilas Andriukaitis (povjerenik Komisije).

Govorili su: Elisabeth Köstinger, u ime Kluba zastupnika PPE-a, Gilles Pargneaux, u ime Kluba zastupnika S&D-a, Julie Girling, u ime Kluba zastupnika ECR-a, Anneli Jäätteenmäki, u ime Kluba zastupnika ALDE-a, Lynn Boylan, u ime Kluba zastupnika GUE/NGL-a, Bart Staes, u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a, koji je također odgovorio na dva pitanja koja su podizanjem plave kartice postavili John Stuart Agnew i Janusz Korwin-Mikke, Eleonora Evi, u ime Kluba zastupnika EFDD-a, Zoltán Balczó, nezavisni zastupnik, Peter Liese, koji je, osim toga, odgovorio na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavio Tibor Szanyi, Iratxe García Pérez, Bolesław G. Piecha, Marit Paulsen, Kateřina Konečná, Martin Häusling, koji je, osim toga, odgovorio na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavio Janusz Wojciechowski, Valentinas Mazuronis, Olaf Stuger, koji je, osim toga, odgovorio na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavio Bill Etheridge, Giovanni La Via, Massimo Paolucci, koji je, osim toga, odgovorio na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavio Steven Woolfe, Marcus Pretzell, Jan Huitema, Lidia Senra Rodríguez, Jill Evans, Marco Affronte, Marine Le Pen, Françoise Grossetête, Susanne Melior, koja je, osim toga, odgovorila na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavila Gesine Meissner, Jørn Dohrmann, Molly Scott Cato, Pilar Ayuso, Paul Brannen, Jadwiga Wiśniewska, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Karin Kadenbach, Beata Gosiewska, Ivo Belet, Jytte Guteland i Biljana Borzan.

U postupku spontanog javljanja za riječ („catch the eye”) riječ su dobili: Marijana Petir, Maria Grapini i Ruža Tomašić.

Govorio je Vytenis Povilas Andriukaitis.

Rasprava je zaključena.

Glasovanje: točka 8.5. zapisnika od 13. siječnja 2015.

PREDSJEDA: Mairead McGUINNESS
potpredsjednica

Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti