Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Protokol
Tirsdag den 13. januar 2015 - Strasbourg

7. Parlamentets sammensætning

De kompetente britiske myndigheder havde meddelt, at Daniel Dalton var blevet medlem af Europa-Parlamentet i stedet for Philip Bradbourn med virkning fra den 8. januar 2015.

Parlamentet noterede sig i overensstemmelse med artikel 7, stk. 1, i akten af 20. september 1976 om almindelige direkte valg af medlemmerne af Europa-Parlamentet, og forretningsordenens artikel 4, stk. 1, udpegelsen af Daniel Dalton med virkning fra den 8. januar 2015.

Daniel Dalton deltager i Parlamentets og dets organers møder med fulde rettigheder, jf. forretningsordenens artikel 3, stk. 2, så længe hans mandat endnu ikke er prøvet, eller der ikke er truffet afgørelse om en eventuel indsigelse, såfremt han forinden skriftligt har afgivet en erklæring om, at han ikke bestrider et hverv, der er uforeneligt med hvervet som medlem af Europa-Parlamentet.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik