Kazalo 
 Prejšnje 
 Naslednje 
 Celotno besedilo 
Zapisnik
Torek, 13. januar 2015 - Strasbourg

7. Sestava Parlamenta

Pristojni britanski organi so Evropski parlament obvestili, da je namesto Philipa Bradbourna za poslanca Evropskega parlamenta imenovan Daniel Dalton z začetkom veljavnosti dne 8. januarja 2015.

Parlament je v skladu s členom 7(1) Akta o volitvah poslancev Evropskega parlamenta s splošnimi neposrednimi volitvami z dne 20. septembra 1976 in členom 4(1) Poslovnika seznanjen z izvolitvijo Daniela Daltona z začetkom veljavnosti dne 8. januarja 2015.

Dokler se ne preveri veljavnosti mandata poslanca oziroma ne odloči o morebitnem sporu, se v skladu s členom 3(2) Poslovnika poslanec Daniel Dalton polnopravno udeležuje sej Parlamenta in njegovih teles, pod pogojem, da je predhodno podal izjavo o tem, da ne opravlja funkcije, ki ni združljiva s funkcijo poslanca Evropskega parlamenta.

Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov