Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Tisdagen den 13 januari 2015 - Strasbourg

7. Parlamentets sammansättning

De behöriga brittiska myndigheterna hade meddelat att Daniel Dalton utsetts till ledamot av parlamentet i stället för Philip Bradbourn från och med den 8 januari 2015.

I enlighet med artikel 7.1 i akten av den 20 september 1976 om allmänna direkta val av ledamöter av Europaparlamentet och i enlighet med artikel 4.1 i arbetsordningen noterade parlamentet utnämningen av Daniel Dalton från och med den 8 januari 2015.

I enlighet med artikel 3.2 i arbetsordningen skulle Daniel Dalton fram till dess att en prövning har gjorts av bevisen för att han utsetts eller beslut fattats beträffande en eventuell tvist tillträda sina uppdrag i parlamentet och i dess organ, varvid han skulle ha alla de rättigheter som följer av uppdragen, förutsatt att han undertecknat en skriftlig förklaring om att han inte innehar något uppdrag som är oförenligt med uppdraget som ledamot av Europaparlamentet.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy