Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2014/0115(NLE)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0061/2014

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0061/2014

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 13/01/2015 - 8.1
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2015)0001

Συνοπτικά πρακτικά
Τρίτη 13 Ιανουαρίου 2015 - Στρασβούργο

8.1. Συμφωνία αλιευτικής σύμπραξης μεταξύ της ΕΕ και του Σάο Τομέ και Πρίνσιπε: αλιευτικές δυνατότητες και χρηματική αντιπαροχή *** (άρθρο 150 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
Πλήρη Πρακτικά

Σύσταση σχετικά με την πρόταση απόφασης του Συμβουλίου για τη σύναψη του πρωτοκόλλου σχετικά με τον καθορισμό των αλιευτικών δυνατοτήτων και της χρηματικής αντιπαροχής που προβλέπονται στη συμφωνία αλιευτικής σύμπραξης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Λαϊκής Δημοκρατίας του Σάο Τομέ και Πρίνσιπε [08585/2014 - C8-0018/2014 - 2014/0115(NLE)] - Επιτροπή Αλιείας. Εισηγητής: João Ferreira (A8-0061/2014)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 1)

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Ο João Ferreira προβαίνει σε δήλωση σύμφωνα με το άρθρο 150 παράγραφος 4 του Κανονισμού.

Εγκρίνεται με μία και μοναδική ψηφοφορία (P8_TA(2015)0001)

Το Σώμα εγκρίνει τη σύναψη του πρωτοκόλλου.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου