Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Tisdagen den 13 januari 2015 - Strasbourg

8. Omröstning
CRE

Omröstningsresultaten (ändringsförslag, särskilda omröstningar, delade omröstningar etc.) återfinns i bilagan ”Omröstningsresultat” som bifogas protokollet.

Bilagan med resultaten av omröstningarna med namnupprop finns endast i elektronisk form på parlamentets webbplats.


8.1. Partnerskapsavtal om fiske mellan EU och São Tomé och Príncipe: fiskemöjligheter och ekonomisk ersättning *** (artikel 150 i arbetsordningen) (omröstning)

8.2. Avtal mellan EU och Seychellerna om tillträde för fiskefartyg till vatten utanför Mayottes kust *** (artikel 150 i arbetsordningen) (omröstning)

8.3. Protokoll till Europa–Medelhavsavtalet EG/Tunisien med anledning av Bulgariens och Rumäniens anslutning till EU *** (artikel 150 i arbetsordningen) (omröstning)

8.4. Begäran om samråd med Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om genomförandet av vitboken från 2011 om transport: utvärdering och vägen mot hållbara transporter (artikel 137 i arbetsordningen) (omröstning)

8.5. Medlemsstaternas möjlighet att begränsa eller förbjuda odling av genetiskt modifierade organismer ***II (omröstning)

8.6. Bestämmelser om fiske i AKFM:s avtalsområde (Allmänna kommissionen för fiske i Medelhavet) ***I (omröstning)
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy