Назад 
 Напред 
ПротоколГласуванияПоименни гласуванияПриети текстовеПълни стенографски протоколи
Протокол
Вторник, 13 януари 2015 г. - Страсбург
 1.Откриване на заседанието
 2.Разисквания по случаи на нарушаване на правата на човека, демокрацията и принципа на правовата държава (обявяване на внесените предложения за резолюции)
 3.Състав на комисиите
 4.70-годишнина от освобождаването на Аушвиц
 5.Преглед на италианското председателство (разискване)
 6.Възможност за държавите-членки да ограничат или забранят отглеждането на ГМО на тяхна територия ***II (разискване)
 7.Състав на Парламента
 8.Време за гласуване
  
8.1.Споразумение за партньорство в областта на рибарството между ЕС и Демократична република Сао Томе и Принсипи: възможности за риболов и финансови средства *** (член 150 от Правилника за дейността) (гласуване)
  
8.2.Споразумение между ЕС и Сейшелите относно достъпа на риболовни кораби до водите на Майот *** (член 150 от Правилника за дейността) (гласуване)
  
8.3.Сключването на протокол към Евро-средиземноморското споразумение между Европейските общности и Република Тунис, от друга страна, за да се вземе предвид присъединяването на Република България и на Румъния към Европейския съюз *** (член 150 от Правилника за дейността) (гласуване)
  
8.4.Искане за консултиране с Европейския икономически и социален комитет относно "Прилагане на Бялата книга за транспорта от 2011 г.: равносметка и бъдещи действия за устойчива мобилност" (член 137 от Правилника за дейността) (гласуване)
  
8.5.Възможност за държавите-членки да ограничат или забранят отглеждането на ГМО на тяхна територия ***II (гласуване)
  
8.6.Разпоредби за риболова в зоната по Споразумението за GFCM (Генералната комисия по рибарство в Средиземно море) ***I (гласуване)
 9.Обяснениe на вот
 10.Искане за снемане на парламентарен имунитет
 11.Поправки на вот и намерения за гласуване
 12.Одобряване на протокола от предишното заседание
 13.Заключения от заседанието на Европейския съвет (18 декември 2014 г.) (разискване)
 14.Положението в Либия (разискване)
 15.Неотдавнашни инциденти във връзка с трафика на хора в Средиземно море (разискване)
 16.Жени в управителните съвети на дружества (разискване)
 17.Европейски мерки за борба срещу организираната престъпност и корупцията (разискване)
 18.Състав на комисиите
 19.Наблюдение на адвокати в ЕС (разискване)
 20.Дневен ред на следващото заседание
 21.Закриване на заседанието
 ПРИСЪСТВЕН СПИСЪК
Протокол (184 kb) Присъствен списък (65 kb)    Резултати от поименно гласуване (275 kb) 
 
Протокол (150 kb) Присъствен списък (37 kb) Резултати от гласувания (14 kb) Резултати от поименно гласуване (24 kb) 
 
Протокол (244 kb) Присъствен списък (72 kb) Резултати от гласувания (362 kb) Резултати от поименно гласуване (625 kb) 
Правна информация - Политика за поверителност