Forrige 
 Næste 
ProtokolAfstemningerAfstemning ved navneopråbVedtagne teksterFuldstændigt forhandlingsreferat
Protokol
Tirsdag den 13. januar 2015 - Strasbourg
 1.Åbning af mødet
 2.Debat om tilfælde af krænkelse af menneskerettighederne, demokratiet og retsstatsprincippet (meddelelse om indgivne beslutningsforslag)
 3.Udvalgenes sammensætning
 4.70-årsdagen for befrielsen af Auschwitz
 5.Gennemgang af det italienske formandskab (forhandling)
 6.Medlemsstaternes mulighed for at begrænse eller forbyde dyrkning af GMO'er ***II (forhandling)
 7.Parlamentets sammensætning
 8.Afstemningstid
  
8.1.Fiskeripartnerskabsaftalen mellem Den Europæiske Union og Den Demokratiske Republik São Tomé og Príncipe: fiskerimuligheder og finansiel modydelse *** (forretningsordenens artikel 150) (afstemning)
  
8.2.Aftale mellem EU og Republikken Seychellerne om adgang for fiskerfartøjer til Mayottes farvande *** (forretningsordenens artikel 150) (afstemning)
  
8.3.Indgåelse af protokollen til Euro-Middelhavsaftalen EF/Tunesien for at tage hensyn til Bulgariens og Rumæniens tiltrædelse af EU *** (forretningsordenens artikel 150) (afstemning)
  
8.4.Medlemsstaternes mulighed for at begrænse eller forbyde dyrkning af GMO'er ***II (afstemning)
  
8.5.Bestemmelser for fiskeri i aftaleområdet for GFCM (Den Almindelige Kommission for Fiskeri i Middelhavet) ***I (afstemning)
 9.Stemmeforklaringer
 10.Anmodning om ophævelse af parlamentarisk immunitet
 11.Stemmerettelser og -intentioner
 12.Godkendelse af protokollen fra foregående møde
 13.Konklusionerne fra Det Europæiske Råds møde den 18. december 2014 (forhandling)
 14.Situationen i Libyen (forhandling)
 15.Nylige tildragelser med menneskehandel i Middelhavet (forhandling)
 16.Kvinder i bestyrelsen (forhandling)
 17.EU-foranstaltninger til bekæmpelse af organiseret kriminalitet (forhandling)
 18.Udvalgenes sammensætning
 19.Overvågning af advokater i EU (forhandling)
 20.Dagsorden for næste møde
 21.Hævelse af mødet
 TILSTEDEVÆRELSESLISTE
Protokol (161 kb) Tilstedeværelsesliste (64 kb)    Resultat af afstemningerne ved navneopråb (275 kb) 
 
Protokol (126 kb) Tilstedeværelsesliste (37 kb) Afstemningsresultater (13 kb) Resultat af afstemningerne ved navneopråb (23 kb) 
 
Protokol (223 kb) Tilstedeværelsesliste (63 kb) Afstemningsresultater (160 kb) Resultat af afstemningerne ved navneopråb (471 kb) 
Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik