Προηγούμενο 
 Επόμενο 
Συνοπτικά πρακτικάΨηφοφορίεςΟνομαστικές ψηφοφορίεςΚείμενα που εγκρίθηκανΠλήρη Πρακτικά
Συνοπτικά πρακτικά
Τρίτη 13 Ιανουαρίου 2015 - Στρασβούργο
 1.Έναρξη της συνεδρίασης
 2.Συζητήσεις σχετικά με περιπτώσεις παραβίασης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της δημοκρατίας και του κράτους δικαίου (ανακοίνωση των προτάσεων ψηφίσματος που έχουν κατατεθεί)
 3.Σύνθεση των επιτροπών
 4.70ή επέτειος της απελευθέρωσης του Άουσβιτς
 5.Ανασκόπηση της Ιταλικής Προεδρίας (συζήτηση)
 6.Δυνατότητα που παρέχεται στα κράτη μέλη να περιορίζουν ή να απαγορεύουν την καλλιέργεια ΓΤΟ ***II (συζήτηση)
 7.Σύνθεση του Σώματος
 8.Ώρα των ψηφοφοριών
  
8.1.Συμφωνία αλιευτικής σύμπραξης μεταξύ της ΕΕ και του Σάο Τομέ και Πρίνσιπε: αλιευτικές δυνατότητες και χρηματική αντιπαροχή *** (άρθρο 150 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
  
8.2.Συμφωνία ΕΕ-Σεϋχελλών σχετικά με την πρόσβαση των αλιευτικών σκαφών στα ύδατα της Μαγιότ *** (άρθρο 150 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
  
8.3.Πρωτόκολλο της ευρωμεσογειακής συμφωνίας μεταξύ της ΕΚ και της Τυνησίας, για να ληφθεί υπόψη η προσχώρηση στην ΕΕ της Βουλγαρίας και της Ρουμανίας *** (άρθρο 150 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
  
8.4.Διαβούλευσης της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής σχετικά με την "Εφαρμογή της Λευκής Βίβλου του 2011 για τις μεταφορές: απολογισμός και μελλοντική πορεία προς τη βιώσιμη κινητικότητα" (άρθρο 137 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
  
8.5.Δυνατότητα που παρέχεται στα κράτη μέλη να περιορίζουν ή να απαγορεύουν την καλλιέργεια ΓΤΟ ***II (ψηφοφορία)
  
8.6.Διατάξεις περί αλιείας στην περιοχή της συμφωνίας της ΓΕΑΜ (Γενική Επιτροπή Αλιείας για τη Μεσόγειο) ***I (ψηφοφορία)
 9.Αιτιολογήσεις ψήφου
 10.Αίτηση άρσης βουλευτικής ασυλίας
 11.Διορθώσεις και προθέσεις ψήφου
 12.Έγκριση των Συνοπτικών Πρακτικών της προηγούμενης συνεδρίασης
 13.Συμπεράσματα της συνόδου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου (18 Δεκεμβρίου 2014) (συζήτηση)
 14.Κατάσταση στη Λιβύη (συζήτηση)
 15.Πρόσφατα κρούσματα παράνομης διακίνησης ανθρώπων στη Μεσόγειο (συζήτηση)
 16.Γυναίκες στα διοικητικά συμβούλια εταιρειών (συζήτηση)
 17.Ευρωπαϊκά μέτρα για την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος και της διαφθοράς (συζήτηση)
 18.Σύνθεση των επιτροπών
 19.Παρακολούθηση δικηγόρων εντός της ΕΕ (συζήτηση)
 20.Ημερήσια διάταξη της επόμενης συνεδρίασης
 21.Λήξη της συνεδρίασης
 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΟΝΤΩΝ
Συνοπτικά πρακτικά (183 kb) Κατάσταση παρόντων (65 kb)    Απoτελέσματα τωv ψηφoφoριώv με ovoμαστική κλήση (275 kb) 
 
Συνοπτικά πρακτικά (151 kb) Κατάσταση παρόντων (38 kb) Αποτελεσματα των ψηφοφοριων (14 kb) Απoτελέσματα τωv ψηφoφoριώv με ovoμαστική κλήση (24 kb) 
 
Συνοπτικά πρακτικά (237 kb) Κατάσταση παρόντων (72 kb) Αποτελεσματα των ψηφοφοριων (337 kb) Απoτελέσματα τωv ψηφoφoριώv με ovoμαστική κλήση (616 kb) 
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου