Eelnev 
 Järgnev 
PVTACRE
Protokoll
Teisipäev, 13. jaanuar 2015 - Strasbourg
 1.Istungi algus
 2.Inimõiguste, demokraatia ja õigusriigi põhimõtete rikkumise juhtumite arutamine (esitatud resolutsiooni ettepanekute tutvustamine)
 3.Parlamendikomisjonide koosseis
 4.Auschwitzi vabastamise 70. aastapäev
 5.Itaalia eesistumisperioodi kokkuvõte (arutelu)
 6.Liikmesriikide võimalus piirata või keelata GMOde kasvatamist ***II (arutelu)
 7.Parlamendi koosseis
 8.Hääletused
  8.1.ELi ning São Tomé ja Príncipe vaheline kalandusalane partnerluseping: kalapüügivõimalused ja rahaline toetus *** (kodukorra artikkel 150) (hääletus)
  8.2.ELi ja Seišellide vaheline leping kalalaevade juurdepääsu kohta Mayotte’i vetele *** (kodukorra artikkel 150) (hääletus)
  8.3.Euroopa-Vahemere piirkonna lepingu protokolli sõlmimine Euroopa ühenduste ja Tuneesia vahel, et võtta arvesse Bulgaaria ja Rumeenia ühinemist Euroopa Liiduga *** (kodukorra artikkel 150) (hääletus)
  8.4.Taotlus konsulteerimiseks Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomiteega teemal „2011. aasta transpordipoliitika valge raamatu rakendamine: kokkuvõte ja edasised sammud säästva liikuvuse suunas” (kodukorra artikkel 137) (hääletus)
  8.5.Liikmesriikide võimalus piirata või keelata GMOde kasvatamist ***II (hääletus)
  8.6.Kalapüüki käsitlevad sätted Vahemere üldise kalanduskomisjoni (GFCM) lepinguga hõlmatud piirkonnas ***I (hääletus)
 9.Selgitused hääletuse kohta
 10.Parlamendiliikme puutumatuse äravõtmise taotlus
 11.Hääletuse parandused ja hääletuskavatsused
 12.Eelmise istungi protokolli kinnitamine
 13.Euroopa Ülemkogu (18. detsember 2014) järeldused (arutelu)
 14.Olukord Liibüas (arutelu)
 15.Hiljutised inimkaubanduse juhtumid Vahemerel (arutelu)
 16.Naised äriühingute juhatustes (arutelu)
 17.Organiseeritud kuritegevuse ja korruptsiooni vastased Euroopa meetmed (arutelu)
 18.Parlamendikomisjonide koosseis
 19.Advokaatide järelevalve ELis (arutelu)
 20.Järgmise istungi päevakord
 21.Istungi lõpp
 Kohalolijate nimekiri
Protokoll (162 kb) Kohalolijate nimekiri (64 kb)    Nimelise hääletuse tulemused (275 kb) 
 
Protokoll (125 kb) Kohalolijate nimekiri (37 kb) Hääletustulemused (12 kb) Nimelise hääletuse tulemused (23 kb) 
 
Protokoll (220 kb) Kohalolijate nimekiri (64 kb) Hääletustulemused (252 kb) Nimelise hääletuse tulemused (546 kb) 
Õigusteave - Privaatsuspoliitika