Edellinen 
 Seuraava 
PöytäkirjaÄänestyksetNimenhuutoäänestyksetHyväksytyt tekstitSanatarkat istuntoselostukset
Pöytäkirja
Tiistai 13. tammikuuta 2015 - Strasbourg
 1.Istunnon avaaminen
 2.Keskustelu ihmisoikeuksien sekä demokratian ja oikeusvaltion periaatteiden loukkauksia koskevista tapauksista (käsiteltäväksi jätetyt päätöslauselmaesitykset)
 3.Valiokuntien kokoonpano
 4.Auschwitzin vapauttamisen 70. vuosipäivä
 5.Italian puheenjohtajakauden arviointi (keskustelu)
 6.Jäsenvaltioiden mahdollisuus rajoittaa GMO:ien viljelyä tai kieltää se alueellaan ***II (keskustelu)
 7.Parlamentin kokoonpano
 8.Äänestykset
  
8.1.EU:n ja São Tomé ja Príncipen välinen kalastuskumppanuussopimus: kalastusmahdollisuudet ja taloudellinen korvaus *** (työjärjestyksen 150 artikla) (äänestys)
  
8.2.EU:n ja Seychellien välinen kalastusalusten pääsyä Mayotten vesille koskeva sopimus *** (työjärjestyksen 150 artikla) (äänestys)
  
8.3.EY:n ja Tunisian Euro–Välimeri-sopimukseen liitettävä pöytäkirja Bulgarian ja Romanian unioniin liittymisen huomioon ottamiseksi *** (työjärjestyksen 150 artikla) (äänestys)
  
8.4.Euroopan talous- ja sosiaalikomitean kuuleminen: "Liikennepolitiikan vuoden 2011 valkoisen kirjan täytäntöönpano: tilannekatsaus ja kohti kestävää liikkuvuutta" (työjärjestyksen 137 artikla) (äänestys)
  
8.5.Jäsenvaltioiden mahdollisuus rajoittaa GMO:ien viljelyä tai kieltää se alueellaan ***II (äänestys)
  
8.6.Kalastusta koskevat säännökset GFCM:n (Välimeren yleinen kalastuskomissio) sopimusalueella ***I (äänestys)
 9.Äänestysselitykset
 10.Parlamentaarisen koskemattomuuden pidättämistä koskeva pyyntö
 11.Äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevat ilmoitukset
 12.Edellisen istunnon pöytäkirjan hyväksyminen
 13.Eurooppa-neuvoston päätelmät (18. joulukuuta 2014) (keskustelu)
 14.Libyan tilanne (keskustelu)
 15.Viimeaikaiset ihmisten salakuljetustapaukset Välimerellä (keskustelu)
 16.Naiset yritysten johtokunnissa (keskustelu)
 17.Unionin toimet järjestäytyneen rikollisuuden ja korruption torjumiseksi (keskustelu)
 18.Valiokuntien kokoonpano
 19.Asianajajien valvonta EU:ssa (keskustelu)
 20.Seuraavan istunnon esityslista
 21.Istunnon päättäminen
 LÄSNÄOLOLISTA
Pöytäkirja (166 kb) Läsnäololista (64 kb)    Nimenhuutoäänestysten tulokset (275 kb) 
 
Pöytäkirja (128 kb) Läsnäololista (37 kb) Äänestysten tulokset (13 kb) Nimenhuutoäänestysten tulokset (24 kb) 
 
Pöytäkirja (219 kb) Läsnäololista (63 kb) Äänestysten tulokset (241 kb) Nimenhuutoäänestysten tulokset (547 kb) 
Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö