Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
PVTACRE
Zápisnica
Utorok, 13. januára 2015 - Štrasburg
 1.Otvorenie rokovania
 2.Rozprava o prípadoch porušovania ľudských práv, demokracie a zásad právneho štátu (oznámenie o predložených návrhoch uznesení)
 3.Zloženie výborov
 4.70. výročie oslobodenia Osvienčimu
 5.Zhodnotenie talianskeho predsedníctva (rozprava)
 6.Možnosť členských štátov obmedziť alebo zakázať pestovanie GMO na ich území ***II (rozprava)
 7.Zloženie Parlamentu
 8.Hlasovanie
  8.1.Dohoda o partnerstve v sektore rybolovu medzi EÚ a Svätým Tomášom a Princovým ostrovom: rybolovné možnosti a finančný príspevok *** (článok 150 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  8.2.Dohoda medzi EÚ a Seychelami o prístupe rybárskych plavidiel do vôd Mayotte *** (článok 150 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  8.3.Uzavretie protokolu k Euro-stredomorskej dohode medzi ES a Tuniskom s cieľom zohľadniť pristúpenie Bulharska a Rumunska k EÚ *** (článok 150 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  8.4.Konzultácia s Hospodárskym a sociálnym výborom o implementácii bielej knihy o doprave z roku 2011: hodnotenie a pokrok smerom k udržateľnej mobilite (článok 137 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  8.5.Možnosť členských štátov obmedziť alebo zakázať pestovanie GMO na ich území ***II (hlasovanie)
  8.6.Ustanovenia týkajúce sa rybolovu v oblasti dohody o GFCM (Všeobecná rybárska komisia pre Stredozemné more) ***I (hlasovanie)
 9.Vysvetlenia hlasovania
 10.Žiadosť o zbavenie parlamentnej imunity
 11.Opravy hlasovania a zámery pri hlasovaní
 12.Schválenie zápisnice z predchádzajúceho rokovania
 13.Závery zo zasadnutia Európskej rady (18. decembra 2014) (rozprava)
 14.Situácia v Líbyi (rozprava)
 15.Nedávne prípady prevádzačstva v Stredozemí (rozprava)
 16.Ženy vo vrcholových orgánoch spoločností (rozprava)
 17.Európske opatrenia na boj proti organizovanej trestnej činnosti a korupcii (rozprava)
 18.Zloženie výborov
 19.Sledovanie advokátov v EÚ (rozprava)
 20.Program rokovania na nasledujúci deň
 21.Skončenie rokovania
 Prezenčná listina
Zápisnica (163 kb) Prezenčná listina (64 kb)    Hlasovania podľa mien (275 kb) 
 
Zápisnica (145 kb) Prezenčná listina (37 kb) Výsledky hlasovaní (13 kb) Hlasovania podľa mien (24 kb) 
 
Zápisnica (226 kb) Prezenčná listina (64 kb) Výsledky hlasovaní (341 kb) Hlasovania podľa mien (614 kb) 
Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia