Föregående 
 Nästa 
ProtokollOmröstningarOmröstningar med namnuppropAntagna texterFullständigt förhandlingsreferat
Protokoll
Tisdagen den 13 januari 2015 - Strasbourg
 1.Öppnande av sammanträdet
 2.Debatt om fall av kränkningar av de mänskliga rättigheterna samt av demokratiska och rättsstatliga principer (tillkännagivande av framlagda resolutionsförslag)
 3.Utskottens sammansättning
 4.70:e årsdagen för befrielsen av Auschwitz
 5.Utvärdering av det italienska ordförandeskapet (debatt)
 6.Medlemsstaternas möjlighet att begränsa eller förbjuda odling av genetiskt modifierade organismer ***II (debatt)
 7.Parlamentets sammansättning
 8.Omröstning
  
8.1.Partnerskapsavtal om fiske mellan EU och São Tomé och Príncipe: fiskemöjligheter och ekonomisk ersättning *** (artikel 150 i arbetsordningen) (omröstning)
  
8.2.Avtal mellan EU och Seychellerna om tillträde för fiskefartyg till vatten utanför Mayottes kust *** (artikel 150 i arbetsordningen) (omröstning)
  
8.3.Protokoll till Europa–Medelhavsavtalet EG/Tunisien med anledning av Bulgariens och Rumäniens anslutning till EU *** (artikel 150 i arbetsordningen) (omröstning)
  
8.4.Begäran om samråd med Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om genomförandet av vitboken från 2011 om transport: utvärdering och vägen mot hållbara transporter (artikel 137 i arbetsordningen) (omröstning)
  
8.5.Medlemsstaternas möjlighet att begränsa eller förbjuda odling av genetiskt modifierade organismer ***II (omröstning)
  
8.6.Bestämmelser om fiske i AKFM:s avtalsområde (Allmänna kommissionen för fiske i Medelhavet) ***I (omröstning)
 9.Röstförklaringar
 10.Begäran om upphävande av parlamentarisk immunitet
 11.Rättelser/avsiktsförklaringar till avgivna röster
 12.Justering av protokollet från föregående sammanträde
 13.Slutsatser från Europeiska rådets möte (18 december 2014) (debatt)
 14.Situationen i Libyen (debatt)
 15.Den senaste tidens fall av människosmuggling i Medelhavsområdet (debatt)
 16.Kvinnor i bolagsstyrelserna (debatt)
 17.Europeiska åtgärder för att bekämpa organiserad brottslighet och korruption (debatt)
 18.Utskottens sammansättning
 19.Övervakning av advokater i EU (debatt)
 20.Föredragningslista för nästa sammanträde
 21.Avslutande av sammanträdet
 NÄRVAROLISTA
Protokoll (166 kb) Närvarolista (64 kb)    Resultat av omröstningarna med namnupprop (275 kb) 
 
Protokoll (128 kb) Närvarolista (37 kb) Omröstningsresultat (12 kb) Resultat av omröstningarna med namnupprop (23 kb) 
 
Protokoll (224 kb) Närvarolista (64 kb) Omröstningsresultat (242 kb) Resultat av omröstningarna med namnupprop (546 kb) 
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy