Index 
Jegyzőkönyv
PDF 227kWORD 150k
2015. január 13., Kedd - Strasbourg
1.Az ülés megnyitása
 2.Viták az emberi jogok, a demokrácia és a jogállamiság megsértésének eseteiről (a benyújtott állásfoglalásra irányuló indítványok kihirdetése)
 3.A bizottságok tagjai
 4.Auschwitz felszabadításának 70. évfordulója
 5.Az olasz elnökség mérlege (vita)
 6.A tagállamoknak a GMO-termesztés korlátozására, illetve megtiltására biztosított lehetőség ***II (vita)
 7.A Parlament tagjai
 8.Szavazások órája
  8.1.Az Európai Unió, illetve a São Tomé és Príncipe Demokratikus Köztársaság között létrejött halászati partnerségi megállapodással előírt halászati lehetőségek és pénzügyi hozzájárulás megállapítása *** (az eljárási szabályzat 150. cikke) (szavazás)
  8.2.A Seychelle-szigetek lobogója alatt közlekedő halászhajók számára az Európai Unió joghatósága alá tartozó mayotte-i vizekhez és azok biológiai erőforrásaihoz biztosított hozzáféréséről szóló, az Európai Unió és a Seychelle Köztársaság közötti megállapodás *** (az eljárási szabályzat 150. cikke) (szavazás)
  8.3.Az EK és Tunézia közötti euromediterrán megállapodáshoz csatolt jegyzőkönyv megkötése Bulgária és Románia EU-hoz való csatlakozásának figyelembevétele céljából *** (az eljárási szabályzat 150. cikke) (szavazás)
  8.4.Az Európai Gazdasági és Szociális Bizottsággal való konzultációra irányuló kérelem, amelynek tárgya „A közlekedéspolitikáról szóló 2011-es fehér könyv végrehajtása: aktuális helyzet és a fenntartható mobilitás felé vezető út” (az eljárási szabályzat 137. cikke) (szavazás)
  8.5.A tagállamoknak a GMO-termesztés korlátozására, illetve megtiltására biztosított lehetőség ***II (szavazás)
  8.6.A GFCM (Földközi-tengeri Általános Halászati Bizottság) létrehozásáról szóló megállapodás hatálya alá tartozó területen folytatott halászattal kapcsolatos rendelkezések ***I (szavazás)
 9.A szavazáshoz fűzött indokolások
 10.A képviselői mentelmi jog felfüggesztésére irányuló kérelem
 11.Szavazathelyesbítések és szavazási szándékok
 12.Az előző ülés jegyzőkönyvének elfogadása
 13.A 2014. december 18-i Európai Tanács következtetései (vita)
 14.A líbiai helyzet (vita)
 15.Az emberkereskedelem közelmúltbeli incidensei a földközi-tengeri térségben (vita)
 16.Nők a vállalati vezetőtestületekben (vita)
 17.A szervezett bűnözés és a korrupció elleni küzdelemre irányuló európai intézkedések (vita)
 18.A bizottságok tagjai
 19.Ügyvédek megfigyelése az EU-ban (vita)
 20.A következő ülésnap napirendje
 21.Az ülés berekesztése
 JELENLÉTI ÍV


ELNÖKÖL:
Martin SCHULZ elnök

1. Az ülés megnyitása

Az ülést 9.15-kor nyitják meg.


2. Viták az emberi jogok, a demokrácia és a jogállamiság megsértésének eseteiről (a benyújtott állásfoglalásra irányuló indítványok kihirdetése)

A következő képviselők vagy képviselőcsoportok nyújtottak be az eljárási szabályzat 135. cikkének értelmében vitaindítványt, az alábbi állásfoglalásra irányuló indítványokkal kapcsolatban:

I.   Oroszország, különösen Alekszej Navalnij ügye (2015/2503(RSP))

- Tamás Meszerics, Heidi Hautala, Peter Eriksson, Bart Staes, Ernest Urtasun, Barbara Lochbihler, Ulrike Lunacek, Igor Šoltes és Bodil Ceballos, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Oroszországról, különösen Alekszej Navalnij ügyéről (B8-0046/2015);

- Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Ryszard Antoni Legutko, Ryszard Czarnecki, Jana Žitňanská, Stanisław Ożóg, Karol Karski, Zbigniew Kuźmiuk, Ruža Tomašić, Tomasz Piotr Poręba és Arne Gericke, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, Oroszországról, különösen Alekszej Navalnij ügyéről (B8-0047/2015);

- Guy Verhofstadt, Urmas Paet, Beatriz Becerra Basterrechea, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Marielle de Sarnez, Kaja Kallas, Ilhan Kyuchyuk, Fernando Maura Barandiarán, Louis Michel, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Robert Rochefort, Jozo Radoš, Marietje Schaake, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl és Johannes Cornelis van Baalen, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Oroszországról, különösen Alekszej Navalnij ügyéről (B8-0048/2015);

- Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Laura Agea és Valentinas Mazuronis, a(z) EFDD képviselőcsoport nevében, Oroszországról, különösen Alekszej Navalnij ügyéről (B8-0049/2015);

- Marie-Christine Vergiat, Helmut Scholz, Patrick Le Hyaric, Younous Omarjee, Kostas Chrysogonos és Georgios Katrougkalos, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Oroszországról, különösen Alekszej Navalnij ügyéről (B8-0051/2015);

- Josef Weidenholzer, Knut Fleckenstein, Richard Howitt, Liisa Jaakonsaari, Nicola Caputo, Enrico Gasbarra, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Goffredo Maria Bettini, Kashetu Kyenge, Krystyna Łybacka, Vilija Blinkevičiūtė, Elena Valenciano, Pier Antonio Panzeri, Michela Giuffrida, Marc Tarabella, Victor Negrescu, Viorica Dăncilă, Miriam Dalli és Afzal Khan, Oroszországról, különösen Alekszej Navalnij ügyéről (B8-0055/2015;

- Cristian Dan Preda, Arnaud Danjean, Tunne Kelam, Giovanni La Via, Eduard Kukan, Bogdan Brunon Wenta, David McAllister, Csaba Sógor, Jiří Pospíšil, Seán Kelly, Michaela Šojdrová, Tomáš Zdechovský, Jaromír Štětina, Davor Ivo Stier, Jeroen Lenaers, Luděk Niedermayer, Pavel Svoboda, Stanislav Polčák és Inese Vaidere, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Oroszországról, különösen Alekszej Navalnij ügyéről (B8-0059/2015.

II.   Pakisztán, különös tekintettel a pesavári iskolai támadást követő helyzetre (2015/2514(RSP))

- Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Ruža Tomašić, Jana Žitňanská és Arne Gericke, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, Pakisztánról (B8-0050/2015);

- Jean Lambert, Igor Šoltes, Bodil Ceballos és Barbara Lochbihler, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Pakisztánról (B8-0052/2015;

- Fernando Maura Barandiarán, Beatriz Becerra Basterrechea, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Marielle de Sarnez, Martina Dlabajová, Juan Carlos Girauta Vidal, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Kaja Kallas, Louis Michel, Ulrike Müller, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Marietje Schaake, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans és Ivo Vajgl, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Pakisztánról (B8-0053/2015);

- Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Laura Agea, Marco Valli, Dario Tamburrano, Amjad Bashir és Rolandas Paksas, a(z) EFDD képviselőcsoport nevében, Pakisztánról (B8-0057/2015);

- Marie-Christine Vergiat, Patrick Le Hyaric, Malin Björk, Barbara Spinelli, Younous Omarjee, Lidia Senra Rodríguez, Paloma López Bermejo, Javier Couso Permuy, Marina Albiol Guzmán, Ángela Vallina, Kostas Chrysogonos, Georgios Katrougkalos és Kostadinka Kuneva, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Pakisztánról (B8-0058/2015);

- Josef Weidenholzer, Liisa Jaakonsaari, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Goffredo Maria Bettini, Enrico Gasbarra, Kashetu Kyenge, Andi Cristea, Krystyna Łybacka, Richard Howitt, Vilija Blinkevičiūtė, Nicola Caputo, Elena Valenciano, Pier Antonio Panzeri, Miroslav Poche, Marlene Mizzi, Luigi Morgano, Michela Giuffrida, Marc Tarabella, Victor Negrescu, Viorica Dăncilă, Miriam Dalli és Afzal Khan, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Pakisztánról (B8-0060/2015;

- Cristian Dan Preda, Arnaud Danjean, Tunne Kelam, Eduard Kukan, Giovanni La Via, Elisabetta Gardini, Bogdan Brunon Wenta, David McAllister, Csaba Sógor, Jiří Pospíšil, Seán Kelly, Michaela Šojdrová, Mariya Gabriel, Tomáš Zdechovský, Jaromír Štětina, Davor Ivo Stier, Jeroen Lenaers, Luděk Niedermayer, Pavel Svoboda, Inese Vaidere és Lara Comi, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Pakisztánról (B8-0062/2015).

III.   Kirgizisztán: a homoszexuális propagandáról szóló törvény (2015/2505(RSP))

- Ulrike Lunacek, Tamás Meszerics, Heidi Hautala, Bodil Ceballos, Ernest Urtasun, Jean Lambert, Igor Šoltes és Barbara Lochbihler, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo és Isabella Adinolfi, Kirgizisztánról: a homoszexuális propagandáról szóló törvény (B8-0054/2015);

- Sophia in 't Veld, Beatriz Becerra Basterrechea, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Marielle de Sarnez, Juan Carlos Girauta Vidal, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Fernando Maura Barandiarán, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Robert Rochefort, Marietje Schaake, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Johannes Cornelis van Baalen, Ivo Vajgl és Hilde Vautmans, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, a homofób törvénytervezetről Kirgizisztánban (B8-0056/2015);

- Charles Tannock, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, a homoszexuális propagandáról szóló törvényről Kirgizisztánban (B8-0061/2015);

- Josef Weidenholzer, Liisa Jaakonsaari, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Goffredo Maria Bettini, Kashetu Kyenge, Krystyna Łybacka, Elena Valenciano, Nicola Caputo, Pier Antonio Panzeri, Michela Giuffrida, Marlene Mizzi, Marc Tarabella, Victor Negrescu, Viorica Dăncilă, Miroslav Poche, Miriam Dalli és Hugues Bayet, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Kirgizisztánról: a homoszexuális propagandáról szóló törvény (B8-0063/2015);

- Cristian Dan Preda, Arnaud Danjean, Tunne Kelam, Giovanni La Via, Davor Ivo Stier, Csaba Sógor, Jiří Pospíšil, Seán Kelly, Tomáš Zdechovský, Jeroen Lenaers, Luděk Niedermayer, Jaromír Štětina, Bogdan Brunon Wenta, Stanislav Polčák, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz és Lara Comi, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Kirgizisztánról: a homoszexuális propagandáról szóló törvény (B8-0064/2015);

- Malin Björk, Marie-Christine Vergiat, Patrick Le Hyaric, Josu Juaristi Abaunz, Younous Omarjee, Javier Couso Permuy, Paloma López Bermejo, Marina Albiol Guzmán és Ángela Vallina, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Kirgizisztánról: a homoszexuális propagandáról szóló törvény (B8-0065/2015).

A felszólalási időkeretet az eljárási szabályzat 162. cikkének megfelelően osztják fel.


3. A bizottságok tagjai

Az elnökhöz a következő kinevezési kérelmet juttatta el az EFDD képviselőcsoport:

IMCO bizottság: Diane James helyett Marco Zullo.

E kinevezés akkor minősül ratifikáltnak, ha nem tesznek ellene ellenvetést a jelen jegyzőkönyv elfogadásáig.


4. Auschwitz felszabadításának 70. évfordulója

Az elnök nyilatkozata: Auschwitz felszabadításának 70. évfordulója (2014/3015(RSP))

Az elnök nyilatkozatot tesz az auschwitz-birkenaui koncentrációs és megsemmisítő tábor felszabadulásának 70. évfordulója alkalmából.


5. Az olasz elnökség mérlege (vita)

A Tanács és a Bizottság nyilatkozatai: Az olasz elnökség mérlege (2014/2855(RSP))

Matteo Renzi (a Tanács soros elnöke) és Jean-Claude Juncker (a Bizottság elnöke) nyilatkozatot tesz.

Felszólal: Manfred Weber, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Gianni Pittella, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Ryszard Antoni Legutko, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, Guy Verhofstadt, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Curzio Maltese, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Rebecca Harms, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Marco Zullo, a(z) EFDD képviselőcsoport nevében, Matteo Salvini, független, és Herbert Reul.

ELNÖKÖL:
Antonio TAJANI alelnök

Felszólal: Bill Etheridge, aki kékkártyás kérdést intéz a következő képviselőhöz: Herbert Reul, aki válaszol arra, Elisa Ferreira, Ivan Jakovčić, Eleonora Forenza, Alain Lamassoure, aki válaszol az alábbi képviselők két kékkártyás kérdésére is: David Coburn és Giulia Moi, Roberto Gualtieri, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Mara Bizzotto, Fredrick Federley, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Maria Grapini, Elisabetta Gardini, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Mercedes Bresso, Jörg Leichtfried, Cecilia Wikström, Luis de Grandes Pascual, Olga Sehnalová, Mariya Gabriel, Marc Tarabella, Massimiliano Salini, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Marco Valli, Nicola Danti és Boris Zala.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Marek Jurek, Silvia Costa, Paloma López Bermejo, Fabio Massimo Castaldo és Mario Borghezio.

Felszólal: Matteo Renzi és Jean-Claude Juncker.

A vitát berekesztik.

ELNÖKÖL:
Adina-Ioana VĂLEAN alelnök


6. A tagállamoknak a GMO-termesztés korlátozására, illetve megtiltására biztosított lehetőség ***II (vita)

Ajánlás második olvasatra a 2001/18/EK irányelvnek a tagállamok számára a géntechnológiával módosított szervezetek (GMO-k) területükön történő termesztésének korlátozására, illetve megtiltására biztosított lehetőség tekintetében történő módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi irányelv elfogadásával kapcsolatos első olvasatbeli tanácsi álláspontról [10972/3/2014 - C8-0145/2014 - 2010/0208(COD)] - Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság. Előadó: Frédérique Ries (A8-0038/2014)

Frédérique Ries előterjeszti az ajánlást második olvasatra.

Felszólal: Vytenis Povilas Andriukaitis (a Bizottság tagja).

Felszólal: Elisabeth Köstinger, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Gilles Pargneaux, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Julie Girling, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, Anneli Jäätteenmäki, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Lynn Boylan, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Bart Staes, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, aki válaszol az alábbi képviselők két kékkártyás kérdésére is: John Stuart Agnew és Janusz Korwin-Mikke, Eleonora Evi, a(z) EFDD képviselőcsoport nevében, Zoltán Balczó, független, Peter Liese, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Tibor Szanyi, Iratxe García Pérez, Bolesław G. Piecha, Marit Paulsen, Kateřina Konečná, Martin Häusling, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Janusz Wojciechowski, Valentinas Mazuronis, Olaf Stuger, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Bill Etheridge, Giovanni La Via, Massimo Paolucci, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Steven Woolfe, Marcus Pretzell, Jan Huitema, Lidia Senra Rodríguez, Jill Evans, Marco Affronte, Marine Le Pen, Françoise Grossetête, Susanne Melior, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Gesine Meissner, Jørn Dohrmann, Molly Scott Cato, Pilar Ayuso, Paul Brannen, Jadwiga Wiśniewska, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Karin Kadenbach, Beata Gosiewska, Ivo Belet, Jytte Guteland és Biljana Borzan.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Marijana Petir, Maria Grapini és Ruža Tomašić.

Felszólal: Vytenis Povilas Andriukaitis.

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2015.1.13-i jegyzőkönyv, 8.5. pont .

ELNÖKÖL:
Mairead McGUINNESS alelnök


7. A Parlament tagjai

Az illetékes brit hatóságok bejelentették Daniel Dalton kinevezését Philip Bradbourn helyére, parlamenti képviselői minőségben, kinevezésének első napja: 2015. január 8.

Az Európai Parlament tagjainak közvetlen és általános választójog alapján történő választásáról szóló 1976. szeptember 20-i okmány 7. cikke (1) bekezdésének és az eljárási szabályzat 4. cikke (1) bekezdésének értelmében a Parlament tudomásul veszi Daniel Dalton 2015. január 8-i hatállyal történt kinevezését.

Az eljárási szabályzat 3. cikkének (2) bekezdése értelmében a képviselői mandátum vizsgálatának befejezéséig, illetve az esetleges vitatása tárgyában történő határozathozatalig Daniel Dalton elfoglalhatja helyét a Parlamentben és annak szerveiben, és minden ehhez kapcsolódó jog megilleti őt, azzal a feltétellel, hogy előzetesen nyilatkozatot tesz, amely szerint nem folytat az európai parlamenti képviselői tisztséggel összeférhetetlen tevékenységet.


8. Szavazások órája

A szavazások eredménye részletesen (módosítások, külön szavazások, részenkénti szavazások stb.) a jegyzőkönyvhöz csatolt, „A szavazások eredménye” című mellékletben található.

A név szerinti szavazások eredménye a jegyzőkönyvhöz csatolva, csupán elektronikus formában áll rendelkezésre, és az Europarl oldalon tekinthető meg.


8.1. Az Európai Unió, illetve a São Tomé és Príncipe Demokratikus Köztársaság között létrejött halászati partnerségi megállapodással előírt halászati lehetőségek és pénzügyi hozzájárulás megállapítása *** (az eljárási szabályzat 150. cikke) (szavazás)

Ajánlás az Európai Unió és São Tomé és Príncipe Demokratikus Köztársaság között érvényben lévő halászati partnerségi megállapodással előírt halászati lehetőségek és pénzügyi hozzájárulás megállapításáról szóló jegyzőkönyvnek az Európai Unió nevében történő aláírásáról szóló tanácsi határozattervezetről [08585/2014 - C8-0018/2014 - 2014/0115(NLE)] - Halászati Bizottság. Előadó: João Ferreira (A8-0061/2014)

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 1. pont)

JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZET

João Ferreira az eljárási szabályzat 150. cikkének (4) bekezdése alapján nyilatkozatot tesz.

Egyetlen szavazással elfogadva (P8_TA(2015)0001)

A Parlament egyetért a jegyzőkönyv megkötésével.


8.2. A Seychelle-szigetek lobogója alatt közlekedő halászhajók számára az Európai Unió joghatósága alá tartozó mayotte-i vizekhez és azok biológiai erőforrásaihoz biztosított hozzáféréséről szóló, az Európai Unió és a Seychelle Köztársaság közötti megállapodás *** (az eljárási szabályzat 150. cikke) (szavazás)

Ajánlás a Seychelle-szigetek lobogója alatt közlekedő halászhajók számára az Európai Unió joghatósága alá tartozó mayotte-i vizekhez és azok biológiai erőforrásaihoz biztosított hozzáféréséről szóló, az Európai Unió és a Seychelle Köztársaság közötti megállapodásnak az Európai Unió nevében történő megkötéséről szóló tanácsi határozattervezetről [07911/2014 - C8-0008/2014 - 2014/0079(NLE)] - Halászati Bizottság. Előadó: Alain Cadec (A8-0055/2014)

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 2. pont)

JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZET

Egyetlen szavazással elfogadva (P8_TA(2015)0002)

A Parlament egyetért a megállapodás megkötésével.


8.3. Az EK és Tunézia közötti euromediterrán megállapodáshoz csatolt jegyzőkönyv megkötése Bulgária és Románia EU-hoz való csatlakozásának figyelembevétele céljából *** (az eljárási szabályzat 150. cikke) (szavazás)

Ajánlás az egyrészről az Európai Közösségek és tagállamaik, másrészről a Tunéziai Köztársaság közötti társulás létrehozásáról szóló euro-mediterrán megállapodás jegyzőkönyvének a Bolgár Köztársaság és Románia Európai Unióhoz történő csatlakozásának figyelembevétele céljából történő megkötéséről szóló tanácsi határozattervezetről [10641/2012 - C8-0003/2014 - 2009/0174(NLE)] - Külügyi Bizottság. Előadó: Elmar Brok (A8-0049/2014)

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 3. pont)

JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZET

Egyetlen szavazással elfogadva (P8_TA(2015)0003)

A Parlament egyetért a jegyzőkönyv megkötésével.


8.4. Az Európai Gazdasági és Szociális Bizottsággal való konzultációra irányuló kérelem, amelynek tárgya „A közlekedéspolitikáról szóló 2011-es fehér könyv végrehajtása: aktuális helyzet és a fenntartható mobilitás felé vezető út” (az eljárási szabályzat 137. cikke) (szavazás)

Az Európai Gazdasági és Szociális Bizottsággal való konzultációra irányuló kérelem, amelynek tárgya „A közlekedéspolitikáról szóló 2011-es fehér könyv végrehajtása: aktuális helyzet és a fenntartható mobilitás felé vezető út”

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 4. pont)

Jóváhagyva


8.5. A tagállamoknak a GMO-termesztés korlátozására, illetve megtiltására biztosított lehetőség ***II (szavazás)

Ajánlás második olvasatra a 2001/18/EK irányelvnek a tagállamok számára a géntechnológiával módosított szervezetek (GMO-k) területükön történő termesztésének korlátozására, illetve megtiltására biztosított lehetőség tekintetében történő módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi irányelv elfogadásával kapcsolatos első olvasatbeli tanácsi álláspontról [10972/3/2014 - C8-0145/2014 - 2010/0208(COD)] - Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság. Előadó: Frédérique Ries (A8-0038/2014)

(Minősített többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 5. pont)

A TANÁCS ÁLLÁSPONTJA

Módosított formában jóváhagyottnak nyilvánítva (P8_TA(2015)0004)


8.6. A GFCM (Földközi-tengeri Általános Halászati Bizottság) létrehozásáról szóló megállapodás hatálya alá tartozó területen folytatott halászattal kapcsolatos rendelkezések ***I (szavazás)

Jelentés a GFCM (Földközi-tengeri Általános Halászati Bizottság) létrehozásáról szóló megállapodás hatálya alá tartozó területen folytatott halászattal kapcsolatos egyes rendelkezésekről szóló, 2011. december 13-i 1343/2011/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról [COM(2014)0457 - C8-0102/2014 - 2014/0213(COD)] - Halászati Bizottság. Előadó: Gabriel Mato (A8-0057/2014)

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 6. pont)

A BIZOTTSÁG JAVASLATA és MÓDOSÍTÁSOK

Módosított változatban jóváhagyva (P8_TA(2015)0006)

JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZET

Elfogadva (P8_TA(2015)0005)


9. A szavazáshoz fűzött indokolások

A szavazáshoz fűzött írásbeli indokolások:

A szavazáshoz fűzött írásbeli indokolásokat az eljárási szabályzat 183. cikke értelmében az ülésről készült szó szerinti jegyzőkönyvek tartalmazzák.

A szavazáshoz fűzött szóbeli indokolások:

Ajánlás második olvasatra Frédérique Ries A8-0038/2014
Matt Carthy, Jiří Pospíšil, Franc Bogovič, Jan Zahradil, Vicky Ford, Jean-François Jalkh, Ulrike Lunacek, Marijana Petir, Caterina Chinnici, Elisabetta Gardini, Michela Giuffrida, Peter Jahr, Sylvie Goddyn, Gerolf Annemans, Stanislav Polčák, Marian Harkin, Anna Záborská, Anna Maria Corazza Bildt, Emma McClarkin, Steven Woolfe, Nathan Gill, Seán Kelly, Angel Dzhambazki, David Coburn, Daniel Hannan, John Stuart Agnew és Raymond Finch.


10. A képviselői mentelmi jog felfüggesztésére irányuló kérelem

Az illetékes görög hatóságok egy, a szaloniki bíróságon folyó büntetőeljárás keretében továbbítottak egy Sotirios Zarianopoulos képviselői mentelmi jogának felfüggesztésére irányuló kérelmet.

A kérelmet az eljárási szabályzat 9. cikke (1) bekezdésének értelmében az illetékes bizottsághoz, azaz a JURI bizottsághoz utalják.


11. Szavazathelyesbítések és szavazási szándékok

A szavazathelyesbítések és a szavazási szándékok az Europarl weboldalon találhatók: „Plenáris ülés”, „Szavazások”, „A szavazások eredményei” (Név szerinti szavazások eredménye), valamint a „Név szerinti szavazások eredménye” című melléklet nyomtatott változatában.

Az Europarl weboldalon található elektronikus változat frissítése naponta történik a szavazás napját követő legfeljebb kéthetes időszakban.

A szavazathelyesbítések és a szavazási szándékok listáját ezt követően lezárják, lefordítják és a Hivatalos Lapban közzéteszik.


(A 13.30-kor megszakított ülést 15.05-kor folytatják.)

ELNÖKÖL:
Martin SCHULZ elnök

12. Az előző ülés jegyzőkönyvének elfogadása

Az előző ülés jegyzőkönyvét elfogadják.

°
° ° °

Brice Hortefeux közli, hogy jelen volt a Parlamentben, de nem tudta aláírni a jelenléti ívet.


13. A 2014. december 18-i Európai Tanács következtetései (vita)

A Tanács és a Bizottság nyilatkozatai: A 2014. december 18-i Európai Tanács következtetései (2014/2854(RSP))

Donald Tusk (az Európai Tanács elnöke) és Jean-Claude Juncker (a Bizottság elnöke) nyilatkozatot tesz.

Felszólal: Manfred Weber, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Enrique Guerrero Salom, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Andrzej Duda, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, Guy Verhofstadt, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Paul Nuttall, Dimitrios Papadimoulis, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: David Coburn, Philippe Lamberts, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Nigel Farage, a(z) EFDD képviselőcsoport nevében, Janusz Korwin-Mikke, független, Reinhard Bütikofer, az előző felszólalásról (Az elnök biztosítja, hogy meg fogja vizsgálni a kérdést) és Andrzej Grzyb.

ELNÖKÖL:
Olli REHN alelnök

Felszólal: Udo Bullmann, Bernd Lucke, Pavel Telička, Fabio De Masi, Ulrike Lunacek, Rolandas Paksas, Harald Vilimsky, Esteban González Pons, Anneliese Dodds, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Tibor Szanyi, Vicky Ford, Dario Tamburrano, Gianluca Buonanno, Paulo Rangel, Emmanuel Maurel, Evžen Tošenovský, Peter Lundgren, Milan Zver, Maria João Rodrigues, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Bill Etheridge, Richard Sulík, Gunnar Hökmark, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Paul Rübig, Paul Tang, Victor Negrescu, Hugues Bayet, Simona Bonafè és Tonino Picula.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Inés Ayala Sender, Marek Jurek, Michael Theurer, Miguel Viegas és Jonathan Arnott.

Felszólal: Bill Etheridge a vita lebonyolításáról (Az elnök felvilágostást ad).

Felszólal: Federica Mogherini (a Bizottság alelnöke/az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselője) és Donald Tusk.

A vitát berekesztik.


ELNÖKÖL:
Ioan Mircea PAȘCU alelnök

14. A líbiai helyzet (vita)

A Bizottság alelnökének és az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjének nyilatkozata: A líbiai helyzet (2014/3018(RSP))

Federica Mogherini (a Bizottság alelnöke/az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselője) nyilatkozatot tesz.

Felszólal: Mariya Gabriel, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Victor Boștinaru, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Charles Tannock, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, Fernando Maura Barandiarán, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Javier Couso Permuy, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Barbara Lochbihler, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Fabio Massimo Castaldo, a(z) EFDD képviselőcsoport nevében, Diane Dodds, független, Santiago Fisas Ayxelà, Pier Antonio Panzeri, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Bill Etheridge, Anna Elżbieta Fotyga, James Carver, aki válaszol az alábbi képviselők két kékkártyás kérdésére is: Charles Tannock és Jean-Luc Schaffhauser, Gerolf Annemans, Lorenzo Cesa, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: James Carver, Gilles Pargneaux, Mark Demesmaeker, Louis Aliot, Davor Ivo Stier, Bogusław Liberadzki, Bas Belder, Lars Adaktusson, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: James Carver, Miriam Dalli, Tomasz Piotr Poręba, Lara Comi, Ana Gomes, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Jonathan Arnott, Branislav Škripek, Cristian Dan Preda, Javi López, Kosma Złotowski, Antonio López-Istúriz White és Josef Weidenholzer.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Miroslav Mikolášik, Doru-Claudian Frunzulică, Angel Dzhambazki, Franz Obermayr, Tomáš Zdechovský, Afzal Khan, Victor Negrescu, Zigmantas Balčytis és Inés Ayala Sender.

Felszólal: Federica Mogherini.

Az eljárási szabályzat 123. cikkének (2) bekezdése szerint benyújtandó állásfoglalási indítványok később kerülnek kihirdetésre.

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2015.1.15-i jegyzőkönyv, 11.5. pont .

ELNÖKÖL:
Ildikó GÁLL-PELCZ alelnök


15. Az emberkereskedelem közelmúltbeli incidensei a földközi-tengeri térségben (vita)

A Tanács és a Bizottság nyilatkozatai: Az emberkereskedelem közelmúltbeli incidensei a földközi-tengeri térségben (2015/2507(RSP))

Zanda Kalniņa-Lukaševica (a Tanács soros elnöke) és Dimitris Avramopoulos (a Bizottság tagja) nyilatkozatot tesz.

Felszólal: Monika Hohlmeier, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Gianni Pittella, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Steven Woolfe, Timothy Kirkhope, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, Cecilia Wikström, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Cornelia Ernst, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Ska Keller, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Gerard Batten, a(z) EFDD képviselőcsoport nevében, Georgios Epitideios, független, Roberta Metsola, Birgit Sippel, Jussi Halla-aho, Nathalie Griesbeck, Barbara Spinelli, Bodil Ceballos, Laura Ferrara, Gilles Lebreton, Barbara Kudrycka, Sylvie Guillaume, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Marie-Christine Vergiat, Georg Mayer, Carlos Coelho, Tanja Fajon, Marina Albiol Guzmán, Olaf Stuger, Anna Maria Corazza Bildt, Iliana Iotova, Bruno Gollnisch, Soraya Post, Marie-Christine Arnautu, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Kashetu Kyenge, Peter Jahr, Lorenzo Fontana, Salvatore Domenico Pogliese, Elena Valenciano, Constance Le Grip és Marijana Petir.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Therese Comodini Cachia, Bruno Gollnisch, Diane James, az utóbbi kettő a catch the eye eljárásról (Az elnök emlékeztet a vonatkozó eljárásra), Ruža Tomašić, Ivan Jakovčić, Ignazio Corrao, Franz Obermayr és Tomáš Zdechovský a felszólalási időről.

Felszólal: Dimitris Avramopoulos.

ELNÖKÖL:
Ryszard CZARNECKI alelnök

Felszólal: Zanda Kalniņa-Lukaševica.

A vitát berekesztik.


16. Nők a vállalati vezetőtestületekben (vita)

A Tanács és a Bizottság nyilatkozatai: Nők a vállalati vezetőtestületekben (2015/2509(RSP))

Zanda Kalniņa-Lukaševica (a Tanács soros elnöke) és Věra Jourová (a Bizottság tagja) nyilatkozatot tesz.

Felszólal: Constance Le Grip, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Anna Hedh, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Jana Žitňanská, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, Angelika Mlinar, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Inês Cristina Zuber, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Terry Reintke, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Mariya Gabriel, Vilija Blinkevičiūtė, Jadwiga Wiśniewska, Izaskun Bilbao Barandica, Barbara Matera, Iratxe García Pérez, Catherine Bearder, Angelika Niebler, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Adam Szejnfeld, Maria Arena, Jytte Guteland, Jutta Steinruck, Mary Honeyball és Sergio Gaetano Cofferati.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Patricija Šulin, Michela Giuffrida, Ruža Tomašić, Filiz Hyusmenova és Daniela Aiuto.

Felszólal: Zanda Kalniņa-Lukaševica és Věra Jourová.

A vitát berekesztik.


17. A szervezett bűnözés és a korrupció elleni küzdelemre irányuló európai intézkedések (vita)

A Tanács és a Bizottság nyilatkozatai: A szervezett bűnözés és a korrupció elleni küzdelemre irányuló európai intézkedések (2015/2510(RSP))

Zanda Kalniņa-Lukaševica (a Tanács soros elnöke) és Dimitris Avramopoulos (a Bizottság tagja) nyilatkozatot tesz.

ELNÖKÖL: Sylvie GUILLAUME
alelnök

Felszólal: Monika Hohlmeier, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Tibor Szanyi, Caterina Chinnici, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Janusz Wojciechowski, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, Cecilia Wikström, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Tania González Peñas, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Benedek Jávor, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Laura Ferrara, a(z) EFDD képviselőcsoport nevében, Lampros Fountoulis, független, Monica Macovei, Josef Weidenholzer, Ruža Tomašić, Kostas Chrysogonos, Peter Eriksson, Ignazio Corrao, Edouard Ferrand, Svetoslav Hristov Malinov, Juan Fernando López Aguilar, Deirdre Clune, Ana Gomes és Ernest Maragall.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Stanislav Polčák, Victor Negrescu, Catherine Bearder, Marina Albiol Guzmán és Marco Valli.

Felszólal: Dimitris Avramopoulos és Zanda Kalniņa-Lukaševica.

A vitát berekesztik.


18. A bizottságok tagjai

A Parlament az EFDD képviselőcsoport kérésére ratifikálja a következő kinevezést:

IMCO bizottság: Diane James helyett Marco Zullo.


19. Ügyvédek megfigyelése az EU-ban (vita)

A Tanács és a Bizottság nyilatkozatai: Ügyvédek megfigyelése az EU-ban (2015/2511(RSP))

Zanda Kalniņa-Lukaševica (a Tanács soros elnöke) és Věra Jourová (a Bizottság tagja) nyilatkozatot tesz.

Felszólal: Jeroen Lenaers, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Juan Fernando López Aguilar, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Cecilia Wikström, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Josu Juaristi Abaunz, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Judith Sargentini, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Axel Voss és Jan Philipp Albrecht.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Stanislav Polčák, Martina Anderson és Ignazio Corrao.

Felszólal: Věra Jourová és Zanda Kalniņa-Lukaševica.

A vitát berekesztik.


20. A következő ülésnap napirendje

A következő napi ülés napirendjét megállapítják („Napirend” dokumentum, PE 546.150/OJME).


21. Az ülés berekesztése

Az ülést 22.45-kor berekesztik.

Klaus Welle

Ildikó Gáll-Pelcz

főtitkár

alelnök


JELENLÉTI ÍV

Jelenlévők:

Adaktusson, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Albiol Guzmán, Albrecht, Ali, Aliot, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Balz, Bashir, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Berès, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boștinaru, Bours, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Buonanno, Bușoi, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Ceballos, Cesa, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Collins, Comi, Comodini Cachia, Corazza Bildt, Corbett, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, van Dalen, Dalli, Dalton, D'Amato, Dance, Dăncilă, Danjean, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, De Backer, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, De Masi, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, de Sarnez, Deß, Deutsch, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Dlabajová, Dodds Anneliese, Dodds Diane, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Drăghici, Duda, Duncan, Durand, Dzhambazki, Echenique, Eck, Ehler, Eickhout, Engel, Engström, Epitideios, Erdős, Eriksson, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Farage, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferrara, Ferreira Elisa, Ferreira João, Finch, Fisas Ayxelà, Fitto, Flanagan, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Forenza, Foster, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gabriel, Gahler, Gál, Gáll-Pelcz, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Nathan, Gill Neena, Girling, Giuffrida, Glezos, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Goulard, de Graaff, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Griesbeck, Grigule, Gróbarczyk, Groote, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guoga, Guteland, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Hannan, Harkin, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Hellvig, Helmer, Henkel, Herranz García, Hetman, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Howitt, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, Iglesias, in 't Veld, Iotova, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jackiewicz, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jansen, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jongerius, Joulaud, Juaristi Abaunz, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kamall, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Karim, Kariņš, Karlsson, Karski, Katrougkalos, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirkhope, Kirton-Darling, Koch, Kofod, Kölmel, Konečná, Korwin-Mikke, Kósa, Köstinger, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lamassoure, Lambert, Lambsdorff, Landsbergis, Lange, de Lange, Langen, Lauristin, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Le Grip, Legutko, Le Hyaric, Leichtfried, Leinen, Lenaers, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Lewandowski, Lewer, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lunacek, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McGuinness, Mach, McIntyre, Macovei, Maeijer, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Maňka, Mann, Manscour, Maragall, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Maštálka, Matera, Matias, Mato, Maura Barandiarán, Maurel, Mavrides, Mayer, Mazuronis, Meissner, Mélin, Melior, Melo, Messerschmidt, Meszerics, Metsola, Michel, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mizzi, Mlinar, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Montel, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Morvai, Mosca, Müller, Mureșan, Muselier, Mussolini, Nagy, Nart, Negrescu, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nieuwenhuizen, Nilsson, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Nuttall, Obermayr, O'Flynn, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Panzeri, Paolucci, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Pașcu, Patriciello, Paulsen, Paunova, Pavel, Pedicini, Peillon, Peterle, Petir, Philippot, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Plenković, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Ponga, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Rangel, Rebega, Reda, Reding, Rehn, Reid, Reimon, Reintke, Reul, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodriguez-Rubio, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Saïfi, Sakorafa, Salini, Salvini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulz, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sebastià, Sehnalová, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Šoltes, Sommer, Soru, Spinelli, Staes, Stanishev, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stier, Stihler, Stolojan, von Storch, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Tapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terho, Terricabras, Theocharous, Theurer, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Tørnæs, Torvalds, Tošenovský, Toti, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Turmes, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel, Vălean, Valenciano, Valli, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Wieland, Wikström, Willmott, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wojciechowski, Woolfe, Záborská, Zahradil, Zala, Zalba Bidegain, Zanni, Zanonato, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Żółtek, Zorrinho, Zuber, Zullo, Zver, Zwiefka

Igazoltan távol lévők:

Crowley, Girauta Vidal, Händel, Monteiro de Aguiar, Nekov, Olbrycht, Ransdorf, Regner

Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat