Index 
Proces-verbal
PDF 229kWORD 154k
Marţi, 13 ianuarie 2015 - Strasbourg
1.Deschiderea ședinței
 2.Dezbatere asupra unor cazuri de încălcare a drepturilor omului, a democrației și a statului de drept (anunțul propunerilor de rezoluție depuse)
 3.Componența comisiilor
 4.Cea de a 70-a aniversare a eliberării lagărului de la Auschwitz
 5.Evaluarea Președinției italiene (dezbatere)
 6.Posibilitatea statelor membre de a restricționa sau de a interzice cultivarea de OMG-uri pe teritoriul lor ***II (dezbatere)
 7.Componența Parlamentului
 8.Votare
  
8.1.Acordul de parteneriat în domeniul pescuitului dintre UE și São Tomé și Principe: posibilitățile de pescuit și contribuția financiară *** (articolul 150 din Regulamentul de procedură) (vot)
  
8.2.Acordul dintre UE și Seychelles privind accesul navelor de pescuit la apele aparținând Mayotte *** (articolul 150 din Regulamentul de procedură) (vot)
  
8.3.Protocol la Acordul euro-mediteraneean dintre CE și Tunisia pentru a ține seama de aderarea Bulgariei și a României la Uniunea Europeană *** (articolul 150 din Regulamentul de procedură) (vot)
  
8.4.Solicitare de consultare a Comitetului Economic și Social European cu privire la „Punerea în aplicare a Cărții albe din 2011 privind transporturile: evaluarea situației actuale și calea de urmat către o mobilitate durabilă” (articolul 137 din Regulamentul de procedură) (vot)
  
8.5.Posibilitatea statelor membre de a restricționa sau de a interzice cultivarea de OMG-uri ***II (vot)
  
8.6.Dispoziții referitoare la pescuitul în zona Acordului CGPM (Comisia Generală pentru Pescuit în Marea Mediterană) ***I (vot)
 9.Explicații privind votul
 10.Cerere de ridicare a imunității parlamentare
 11.Corectarea voturilor și intențiile de vot
 12.Aprobarea procesului-verbal al ședinței precedente
 13.Concluziile reuniunii Consiliului European (18 decembrie 2014) (dezbatere)
 14.Situaţia din Libia (dezbatere)
 15.Recentele incidente legate de traficul de persoane din Marea Mediterană (dezbatere)
 16.Femeile în consiliile de administrație ale întreprinderilor (dezbatere)
 17.Măsuri europene pentru combaterea criminalității organizate și a corupției (dezbatere)
 18.Componența comisiilor
 19.Supravegherea avocaților în UE (dezbatere)
 20.Ordinea de zi a următoarei ședințe
 21.Ridicarea ședinței
 LISTĂ DE PREZENȚĂ


A PREZIDAT: Martin SCHULZ
Președinte

1. Deschiderea ședinței

Ședința a fost deschisă la ora 9.15.


2. Dezbatere asupra unor cazuri de încălcare a drepturilor omului, a democrației și a statului de drept (anunțul propunerilor de rezoluție depuse)

Următorii deputați sau următoarele grupuri politice au depus cereri de organizare a unei astfel de dezbateri, în conformitate cu articolul 135 din Regulamentul de procedură, cu privire la următoarele propuneri de rezoluție:

I.   Rusia, în special cazul lui Alexei Navalnîi (2015/2503(RSP))

- Tamás Meszerics, Heidi Hautala, Peter Eriksson, Bart Staes, Ernest Urtasun, Barbara Lochbihler, Ulrike Lunacek, Igor Šoltes și Bodil Ceballos, în numele Grupului Verts/ALE, referitoare la Rusia, în special cazul lui Alexei Navalnîi (B8-0046/2015);

- Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Ryszard Antoni Legutko, Ryszard Czarnecki, Jana Žitňanská, Stanisław Ożóg, Karol Karski, Zbigniew Kuźmiuk, Ruža Tomašić, Tomasz Piotr Poręba și Arne Gericke, în numele Grupului ECR, referitoare la Rusia, în special cazul lui Alexei Navalnîi (B8-0047/2015);

- Guy Verhofstadt, Urmas Paet, Beatriz Becerra Basterrechea, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Marielle de Sarnez, Kaja Kallas, Ilhan Kyuchyuk, Fernando Maura Barandiarán, Louis Michel, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Robert Rochefort, Jozo Radoš, Marietje Schaake, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl și Johannes Cornelis van Baalen, în numele Grupului ALDE, referitoare la Rusia, în special cazul lui Alexei Navalnîi (B8-0048/2015);

- Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Laura Agea și Valentinas Mazuronis, în numele Grupului EFDD, referitoare la Rusia, în special cazul lui Alexei Navalnîi (B8-0049/2015);

- Marie-Christine Vergiat, Helmut Scholz, Patrick Le Hyaric, Younous Omarjee, Kostas Chrysogonos și Georgios Katrougkalos, în numele Grupului GUE/NGL, referitoare la Rusia, în special cazul lui Alexei Navalnîi (B8-0051/2015);

- Josef Weidenholzer, Knut Fleckenstein, Richard Howitt, Liisa Jaakonsaari, Nicola Caputo, Enrico Gasbarra, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Goffredo Maria Bettini, Kashetu Kyenge, Krystyna Łybacka, Vilija Blinkevičiūtė, Elena Valenciano, Pier Antonio Panzeri, Michela Giuffrida, Marc Tarabella, Victor Negrescu, Viorica Dăncilă, Miriam Dalli și Afzal Khan, referitoare la Rusia, în special cazul lui Alexei Navalnîi (B8-0055/2015;

- Cristian Dan Preda, Arnaud Danjean, Tunne Kelam, Giovanni La Via, Eduard Kukan, Bogdan Brunon Wenta, David McAllister, Csaba Sógor, Jiří Pospíšil, Seán Kelly, Michaela Šojdrová, Tomáš Zdechovský, Jaromír Štětina, Davor Ivo Stier, Jeroen Lenaers, Luděk Niedermayer, Pavel Svoboda, Stanislav Polčák și Inese Vaidere, în numele Grupului PPE, referitoare la Rusia, în special cazul lui Alexei Navalnîi (B8-0059/2015.

II.   Pakistan, în special situația generată de atacul asupra unei școli din Peshawar (2015/2514(RSP))

- Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Ruža Tomašić, Jana Žitňanská și Arne Gericke, în numele Grupului ECR, referitoare la Pakistan (B8-0050/2015);

- Jean Lambert, Igor Šoltes, Bodil Ceballos și Barbara Lochbihler, în numele Grupului Verts/ALE, referitoare la Pakistan (B8-0052/2015;

- Fernando Maura Barandiarán, Beatriz Becerra Basterrechea, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Marielle de Sarnez, Martina Dlabajová, Juan Carlos Girauta Vidal, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Kaja Kallas, Louis Michel, Ulrike Müller, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Marietje Schaake, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans și Ivo Vajgl, în numele Grupului ALDE, referitoare la Pakistan (B8-0053/2015);

- Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Laura Agea, Marco Valli, Dario Tamburrano, Amjad Bashir și Rolandas Paksas, în numele Grupului EFDD, referitoare la Pakistan (B8-0057/2015);

- Marie-Christine Vergiat, Patrick Le Hyaric, Malin Björk, Barbara Spinelli, Younous Omarjee, Lidia Senra Rodríguez, Paloma López Bermejo, Javier Couso Permuy, Marina Albiol Guzmán, Ángela Vallina, Kostas Chrysogonos, Georgios Katrougkalos și Kostadinka Kuneva, în numele Grupului GUE/NGL, referitoare la Pakistan (B8-0058/2015);

- Josef Weidenholzer, Liisa Jaakonsaari, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Goffredo Maria Bettini, Enrico Gasbarra, Kashetu Kyenge, Andi Cristea, Krystyna Łybacka, Richard Howitt, Vilija Blinkevičiūtė, Nicola Caputo, Elena Valenciano, Pier Antonio Panzeri, Miroslav Poche, Marlene Mizzi, Luigi Morgano, Michela Giuffrida, Marc Tarabella, Victor Negrescu, Viorica Dăncilă, Miriam Dalli și Afzal Khan, în numele Grupului S&D, referitoare la Pakistan (B8-0060/2015;

- Cristian Dan Preda, Arnaud Danjean, Tunne Kelam, Eduard Kukan, Giovanni La Via, Elisabetta Gardini, Bogdan Brunon Wenta, David McAllister, Csaba Sógor, Jiří Pospíšil, Seán Kelly, Michaela Šojdrová, Mariya Gabriel, Tomáš Zdechovský, Jaromír Štětina, Davor Ivo Stier, Jeroen Lenaers, Luděk Niedermayer, Pavel Svoboda, Inese Vaidere și Lara Comi, în numele Grupului PPE, referitoare la Pakistan (B8-0062/2015).

III.   Kârgâzstan: legea privind propaganda homosexuală (2015/2505(RSP))

- Ulrike Lunacek, Tamás Meszerics, Heidi Hautala, Bodil Ceballos, Ernest Urtasun, Jean Lambert, Igor Šoltes și Barbara Lochbihler, în numele Grupului Verts/ALE, Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo și Isabella Adinolfi, referitoare la Kârgâzstan: legea privind propaganda homosexuală (B8-0054/2015);

- Sophia in 't Veld, Beatriz Becerra Basterrechea, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Marielle de Sarnez, Juan Carlos Girauta Vidal, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Fernando Maura Barandiarán, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Robert Rochefort, Marietje Schaake, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Johannes Cornelis van Baalen, Ivo Vajgl și Hilde Vautmans, în numele Grupului ALDE, referitoare la proiectul de lege homofobă din Kârgâstan (B8-0056/2015);

- Charles Tannock, în numele Grupului ECR, referitoare la legea privind propaganda homosexuală din Kârgâstan (B8-0061/2015);

- Josef Weidenholzer, Liisa Jaakonsaari, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Goffredo Maria Bettini, Kashetu Kyenge, Krystyna Łybacka, Elena Valenciano, Nicola Caputo, Pier Antonio Panzeri, Michela Giuffrida, Marlene Mizzi, Marc Tarabella, Victor Negrescu, Viorica Dăncilă, Miroslav Poche, Miriam Dalli și Hugues Bayet, în numele Grupului S&D, referitoare la Kârgâzstan: legea privind propaganda homosexuală (B8-0063/2015);

- Cristian Dan Preda, Arnaud Danjean, Tunne Kelam, Giovanni La Via, Davor Ivo Stier, Csaba Sógor, Jiří Pospíšil, Seán Kelly, Tomáš Zdechovský, Jeroen Lenaers, Luděk Niedermayer, Jaromír Štětina, Bogdan Brunon Wenta, Stanislav Polčák, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz și Lara Comi, în numele Grupului PPE, referitoare la Kârgâzstan: legea privind propaganda homosexuală (B8-0064/2015);

- Malin Björk, Marie-Christine Vergiat, Patrick Le Hyaric, Josu Juaristi Abaunz, Younous Omarjee, Javier Couso Permuy, Paloma López Bermejo, Marina Albiol Guzmán și Ángela Vallina, în numele Grupului GUE/NGL, referitoare la Kârgâzstan: legea privind propaganda homosexuală (B8-0065/2015).

Timpul afectat luărilor de cuvânt va fi repartizat în conformitate cu articolul 162 din Regulamentul de procedură.


3. Componența comisiilor

Preşedintele a primit din partea Grupului EFDD următoarea cerere de numire:

IMCO: Marco Zullo care o înlocuiește pe Diane James.

Această numire se consideră ratificată dacă nu se prezintă nicio obiecție până la aprobarea prezentului proces-verbal.


4. Cea de a 70-a aniversare a eliberării lagărului de la Auschwitz

Declarația Președintelui: Cea de a 70-a aniversare a eliberării lagărului de la Auschwitz (2014/3015(RSP))

Președintele a făcut o declarație pentru a comemora cea de-a 70-a aniversare a eliberării lagărului de muncă silnică și de exterminare de la Auschwitz Birkenau.


5. Evaluarea Președinției italiene (dezbatere)

Declarații ale Consiliului și ale Comisiei: Evaluarea Președinției italiene (2014/2855(RSP))

Matteo Renzi (Președintele în exercițiu al Consiliului) și Jean-Claude Juncker (Președintele Comisiei) au făcut declarațiile.

Au intervenit: Manfred Weber, în numele Grupului PPE, Gianni Pittella, în numele Grupului S&D, Ryszard Antoni Legutko, în numele Grupului ECR, Guy Verhofstadt, în numele Grupului ALDE, Curzio Maltese, în numele Grupului GUE/NGL, Rebecca Harms, în numele Grupului Verts/ALE, Marco Zullo, în numele Grupului EFDD, Matteo Salvini, neafiliat, și Herbert Reul.

A PREZIDAT: Antonio TAJANI
Vicepreședinte

Au intervenit: Bill Etheridge, pentru a adresa o întrebare în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” lui Herbert Reul, care a răspuns, Elisa Ferreira, Ivan Jakovčić, Eleonora Forenza, Alain Lamassoure, pentru a răspunde, de asemenea, la două întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către David Coburn și Giulia Moi, Roberto Gualtieri, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Mara Bizzotto, Fredrick Federley, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Maria Grapini, Elisabetta Gardini, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Mercedes Bresso, Jörg Leichtfried, Cecilia Wikström, Luis de Grandes Pascual, Olga Sehnalová, Mariya Gabriel, Marc Tarabella, Massimiliano Salini, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Marco Valli, Nicola Danti și Boris Zala.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Marek Jurek, Silvia Costa, Paloma López Bermejo, Fabio Massimo Castaldo și Mario Borghezio.

Au intervenit: Matteo Renzi și Jean-Claude Juncker.

Dezbaterea s-a încheiat.

A PREZIDAT: Adina-Ioana VĂLEAN
Vicepreședintă


6. Posibilitatea statelor membre de a restricționa sau de a interzice cultivarea de OMG-uri pe teritoriul lor ***II (dezbatere)

Recomandare pentru a doua lectură referitoare la poziția în primă lectură a Consiliului în vederea adoptării unei directive a Parlamentului European și a Consiliului de modificare a Directivei 2001/18/CE în ceea ce privește posibilitatea statelor membre de a restricționa sau de a interzice cultivarea organismelor modificate genetic (OMG) pe teritoriul lor (10972/3/2014 - C8-0145/2014 – 2010/0208(COD)) - Comisia pentru mediu, sănătate publică şi siguranţă alimentară. Raportoare: Frédérique Ries (A8-0038/2014)

Frédérique Ries a prezentat recomandarea pentru a doua lectură.

A intervenit Vytenis Povilas Andriukaitis (membru al Comisiei).

Au intervenit: Elisabeth Köstinger, în numele Grupului PPE, Gilles Pargneaux, în numele Grupului S&D, Julie Girling, în numele Grupului ECR, Anneli Jäätteenmäki, în numele Grupului ALDE, Lynn Boylan, în numele Grupului GUE/NGL, Bart Staes, în numele Grupului Verts/ALE, pentru a răspunde, de asemenea, la două întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către John Stuart Agnew și Janusz Korwin-Mikke, Eleonora Evi, în numele Grupului EFDD, Zoltán Balczó, neafiliat, Peter Liese, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Tibor Szanyi, Iratxe García Pérez, Bolesław G. Piecha, Marit Paulsen, Kateřina Konečná, Martin Häusling, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Janusz Wojciechowski, Valentinas Mazuronis, Olaf Stuger, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Bill Etheridge, Giovanni La Via, Massimo Paolucci, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Steven Woolfe, Marcus Pretzell, Jan Huitema, Lidia Senra Rodríguez, Jill Evans, Marco Affronte, Marine Le Pen, Françoise Grossetête, Susanne Melior, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Gesine Meissner, Jørn Dohrmann, Molly Scott Cato, Pilar Ayuso, Paul Brannen, Jadwiga Wiśniewska, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Karin Kadenbach, Beata Gosiewska, Ivo Belet, Jytte Guteland și Biljana Borzan.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Marijana Petir, Maria Grapini și Ruža Tomašić.

A intervenit Vytenis Povilas Andriukaitis.

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 8.5 al PV din 13.1.2015.

A PREZIDAT: Mairead McGUINNESS
Vicepreședintă


7. Componența Parlamentului

Autoritățile britanice competente au comunicat alegerea în Parlamentul European a lui Daniel Dalton, în locul lui Philip Bradbourn, ca deputat în Parlament, cu efect de la 8 ianuarie 2015.

În conformitate cu articolul 7 alineatul (1) din Actul din 20 septembrie 1976 privind alegerea membrilor Parlamentului European prin vot universal direct și cu articolul 4 alineatul (1) din Regulamentul de procedură, Parlamentul ia act de alegerea lui Daniel Dalton cu efect de la 8 ianuarie 2015.

În conformitate cu articolul 3 alineatul (2) din Regulamentul de procedură, atât timp cât prerogativele sale nu au fost verificate sau nu s-a luat o hotărâre în legătură cu o eventuală contestație, Daniel Dalton se bucură de exercitarea deplină a drepturilor sale în Parlament și în organele acestuia, cu condiția să fi declarat în prealabil că nu exercită o funcție incompatibilă cu cea de deputat în Parlamentul European.


8. Votare

Rezultatele detaliate ale voturilor (amendamente, voturi separate, voturi pe părți, ...) figurează în anexa la procesul-verbal, „Rezultatele voturilor”.

Rezultatele voturilor prin apel nominal, anexate la procesul-verbal, sunt disponibile doar în versiune electronică și pot fi consultate pe Europarl.


8.1. Acordul de parteneriat în domeniul pescuitului dintre UE și São Tomé și Principe: posibilitățile de pescuit și contribuția financiară *** (articolul 150 din Regulamentul de procedură) (vot)

Recomandare referitoare la proiectul de decizie a Consiliului privind încheierea, în numele Uniunii Europene, a Protocolului de stabilire a posibilităților de pescuit și a contribuției financiare prevăzute de Acordul de parteneriat în domeniul pescuitului dintre Uniunea Europeană și Republica Democratică São Tomé și Principe (08585/2014 - C8-0018/2014 – 2014/0115(NLE)) - Comisia pentru pescuit. Raportor: João Ferreira (A8-0061/2014)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 1)

PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ

João Ferreira a făcut o declarație în conformitate cu articolul 150 alineatul (4) din Regulamentul de procedură.

Adoptat prin vot unic (P8_TA(2015)0001)

Parlamentul a aprobat încheierea protocolului.


8.2. Acordul dintre UE și Seychelles privind accesul navelor de pescuit la apele aparținând Mayotte *** (articolul 150 din Regulamentul de procedură) (vot)

Recomandare referitoare la proiectul de decizie a Consiliului privind încheierea, în numele Uniunii Europene, a Acordului dintre Uniunea Europeană și Republica Seychelles privind accesul navelor de pescuit care arborează pavilionul Seychelles la apele și la resursele biologice marine aparținând Mayotte, care se află sub jurisdicția Uniunii Europene (07911/2014 - C8-0008/2014 – 2014/0079(NLE)) - Comisia pentru pescuit. Raportor: Alain Cadec (A8-0055/2014)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 2)

PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ

Adoptat prin vot unic (P8_TA(2015)0002)

Parlamentul a aprobat încheierea acordului.


8.3. Protocol la Acordul euro-mediteraneean dintre CE și Tunisia pentru a ține seama de aderarea Bulgariei și a României la Uniunea Europeană *** (articolul 150 din Regulamentul de procedură) (vot)

Recomandare referitoare la proiectul de decizie a Consiliului privind încheierea, în numele Uniunii Europene și al statelor membre ale acesteia, a unui protocol la Acordul euro-mediteraneean de stabilire a unei asocieri între Comunitatea Europeană și statele membre ale acesteia, pe de o parte, și Republica Tunisiană, pe de altă parte, pentru a ține seama de aderarea Republicii Bulgaria și a României la Uniunea Europeană (10641/2012 - C8-0003/2014 – 2009/0174(NLE)) - Comisia pentru afaceri externe. Raportor: Elmar Brok (A8-0049/2014)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 3)

PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ

Adoptat prin vot unic (P8_TA(2015)0003)

Parlamentul a aprobat încheierea protocolului.


8.4. Solicitare de consultare a Comitetului Economic și Social European cu privire la „Punerea în aplicare a Cărții albe din 2011 privind transporturile: evaluarea situației actuale și calea de urmat către o mobilitate durabilă” (articolul 137 din Regulamentul de procedură) (vot)

Solicitare de consultare a Comitetului Economic și Social European cu privire la „Punerea în aplicare a Cărții albe din 2011 privind transporturile: evaluarea situației actuale și calea de urmat către o mobilitate durabilă”

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 4)

Aprobat


8.5. Posibilitatea statelor membre de a restricționa sau de a interzice cultivarea de OMG-uri ***II (vot)

Recomandare pentru a doua lectură referitoare la poziția în primă lectură a Consiliului în vederea adoptării unei directive a Parlamentului European și a Consiliului de modificare a Directivei 2001/18/CE în ceea ce privește posibilitatea statelor membre de a restricționa sau de a interzice cultivarea organismelor modificate genetic (OMG) pe teritoriul lor (10972/3/2014 - C8-0145/2014 – 2010/0208(COD)) - Comisia pentru mediu, sănătate publică şi siguranţă alimentară. Raportoare: Frédérique Ries (A8-0038/2014)

(Majoritate calificată)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 5)

POZIȚIA CONSILIULUI

Declarat aprobat astfel cum a fost modificat (P8_TA(2015)0004)


8.6. Dispoziții referitoare la pescuitul în zona Acordului CGPM (Comisia Generală pentru Pescuit în Marea Mediterană) ***I (vot)

Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE) nr. 1343/2011 al Parlamentului European și al Consiliului din 13 decembrie 2011 privind unele dispoziții referitoare la pescuitul în zona Acordului CGPM (Comisia Generală pentru Pescuit în Marea Mediterană) (COM(2014)0457 - C8-0102/2014 – 2014/0213(COD)) - Comisia pentru pescuit. Raportor: Gabriel Mato (A8-0057/2014)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 6)

PROPUNEREA COMISIEI și AMENDAMENTE

Aprobat astfel cum a fost modificat (P8_TA(2015)0006)

PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ

Adoptat (P8_TA(2015)0005)


9. Explicații privind votul

Explicații scrise privind votul:

Explicațiile privind votul prezentate în scris, în sensul articolului 183 din Regulamentul de procedură, figurează în stenograma prezentei ședințe.

Explicații orale privind votul:

Recomandare pentru a doua lectură Frédérique Ries -A8-0038/2014
Matt Carthy, Jiří Pospíšil, Franc Bogovič, Jan Zahradil, Vicky Ford, Jean-François Jalkh, Ulrike Lunacek, Marijana Petir, Caterina Chinnici, Elisabetta Gardini, Michela Giuffrida, Peter Jahr, Sylvie Goddyn, Gerolf Annemans, Stanislav Polčák, Marian Harkin, Anna Záborská, Anna Maria Corazza Bildt, Emma McClarkin, Steven Woolfe, Nathan Gill, Seán Kelly, Angel Dzhambazki, David Coburn, Daniel Hannan, John Stuart Agnew și Raymond Finch.


10. Cerere de ridicare a imunității parlamentare

Autoritățile competente elene au transmis o cerere de ridicare a imunității parlamentare a lui Sotirios Zarianopoulos în cadrul unei proceduri penale pe lângă tribunalul din Salonic.

În conformitate cu articolul 9 alineatul (1) din Regulamentul de procedură, cererea a fost trimisă comisiei competente, și anume Comisiei JURI.


11. Corectarea voturilor și intențiile de vot

Corectările voturilor și intențiile de vot figurează pe site-ul Europarl, secțiunea „Ședința plenară”, „Voturi”, „Rezultatele voturilor” (Rezultatele voturilor prin apel nominal), precum și în versiunea tipărită a anexei „Rezultatele voturilor prin apel nominal”.

Versiunea electronică de pe Europarl va fi actualizată regulat pe o perioadă de maximum două săptămâni de la data votării.

După acest termen, lista corectărilor voturilor și a intențiilor de vot va fi închisă pentru a fi tradusă și publicată în Jurnalul Oficial.


(Ședința, suspendată la 13.30, a fost reluată la 15.05.)

A PREZIDAT: Martin SCHULZ
Președinte

12. Aprobarea procesului-verbal al ședinței precedente

Procesul-verbal al ședinței precedente a fost aprobat.

°
° ° °

Brice Hortefeux a anunțat că este prezent la Parlament dar că nu a putut semna lista de prezență.


13. Concluziile reuniunii Consiliului European (18 decembrie 2014) (dezbatere)

Declarații ale Consiliului și ale Comisiei: Concluziile reuniunii Consiliului European (18 decembrie 2014) (2014/2854(RSP))

Donald Tusk (Președintele Consiliului European) și Jean-Claude Juncker (Președintele Comisiei) au făcut declarațiile.

Au intervenit: Manfred Weber, în numele Grupului PPE, Enrique Guerrero Salom, în numele Grupului S&D, Andrzej Duda, în numele Grupului ECR, Guy Verhofstadt, în numele Grupului ALDE, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Paul Nuttall, Dimitrios Papadimoulis, în numele Grupului GUE/NGL, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către David Coburn, Philippe Lamberts, în numele Grupului Verts/ALE, Nigel Farage, în numele Grupului EFDD, Janusz Korwin-Mikke, neafiliat, Reinhard Bütikofer, cu privire la declarațiile vorbitorului anterior (Președintele a asigurat că va examina chestiunea) șiAndrzej Grzyb.

A PREZIDAT: Olli REHN
Vicepreședinte

Au intervenit: Udo Bullmann, Bernd Lucke, Pavel Telička, Fabio De Masi, Ulrike Lunacek, Rolandas Paksas, Harald Vilimsky, Esteban González Pons, Anneliese Dodds, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Tibor Szanyi, Vicky Ford, Dario Tamburrano, Gianluca Buonanno, Paulo Rangel, Emmanuel Maurel, Evžen Tošenovský, Peter Lundgren, Milan Zver, Maria João Rodrigues, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Bill Etheridge, Richard Sulík, Gunnar Hökmark, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Paul Rübig, Paul Tang, Victor Negrescu, Hugues Bayet, Simona Bonafè și Tonino Picula.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Inés Ayala Sender, Marek Jurek, Michael Theurer, Miguel Viegas și Jonathan Arnott.

A intervenit Bill Etheridge cu privire la modul de desfășurare a dezbaterii (Președintele a adus lămuriri).

Au intervenit: Federica Mogherini (Vicepreședintele Comisiei/Înaltul Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate) și Donald Tusk.

Dezbaterea s-a încheiat.


A PREZIDAT: Ioan Mircea PAȘCU
Vicepreședinte

14. Situaţia din Libia (dezbatere)

Declarația Vicepreședintelui Comisiei și Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate: Situaţia din Libia (2014/3018(RSP))

Federica Mogherini (Vicepreședintele Comisiei/Înaltul Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate) a făcut declarația.

Au intervenit: Mariya Gabriel, în numele Grupului PPE, Victor Boștinaru, în numele Grupului S&D, Charles Tannock, în numele Grupului ECR, Fernando Maura Barandiarán, în numele Grupului ALDE, Javier Couso Permuy, în numele Grupului GUE/NGL, Barbara Lochbihler, în numele Grupului Verts/ALE, Fabio Massimo Castaldo, în numele Grupului EFDD, Diane Dodds, neafiliată, Santiago Fisas Ayxelà, Pier Antonio Panzeri, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Bill Etheridge, Anna Elżbieta Fotyga, James Carver, pentru a răspunde, de asemenea, la două întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Charles Tannock și Jean-Luc Schaffhauser, Gerolf Annemans, Lorenzo Cesa, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către James Carver, Gilles Pargneaux, Mark Demesmaeker, Louis Aliot, Davor Ivo Stier, Bogusław Liberadzki, Bas Belder, Lars Adaktusson, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către James Carver, Miriam Dalli, Tomasz Piotr Poręba, Lara Comi, Ana Gomes, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Jonathan Arnott, Branislav Škripek, Cristian Dan Preda, Javi López, Kosma Złotowski, Antonio López-Istúriz White și Josef Weidenholzer.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Miroslav Mikolášik, Doru-Claudian Frunzulică, Angel Dzhambazki, Franz Obermayr, Tomáš Zdechovský, Afzal Khan, Victor Negrescu, Zigmantas Balčytis și Inés Ayala Sender.

A intervenit Federica Mogherini.

Propunerile de rezoluție, care urmează să fie depuse în conformitate cu articolul 123 alineatul (2) din Regulamentul de procedură, vor fi anunțate ulterior.

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 11.5 al PV din 15.1.2015.

A PREZIDAT: Ildikó GÁLL-PELCZ
Vicepreședintă


15. Recentele incidente legate de traficul de persoane din Marea Mediterană (dezbatere)

Declarații ale Consiliului și ale Comisiei: Recentele incidente legate de traficul de persoane din Marea Mediterană (2015/2507(RSP))

Zanda Kalniņa-Lukaševica (Președinta în exercițiu a Consiliului) și Dimitris Avramopoulos (membru al Comisiei) au făcut declarațiile.

Au intervenit: Monika Hohlmeier, în numele Grupului PPE, Gianni Pittella, în numele Grupului S&D, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Steven Woolfe, Timothy Kirkhope, în numele Grupului ECR, Cecilia Wikström, în numele Grupului ALDE, Cornelia Ernst, în numele Grupului GUE/NGL, Ska Keller, în numele Grupului Verts/ALE, Gerard Batten, în numele Grupului EFDD, Georgios Epitideios, neafiliat, Roberta Metsola, Birgit Sippel, Jussi Halla-aho, Nathalie Griesbeck, Barbara Spinelli, Bodil Ceballos, Laura Ferrara, Gilles Lebreton, Barbara Kudrycka, Sylvie Guillaume, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Marie-Christine Vergiat, Georg Mayer, Carlos Coelho, Tanja Fajon, Marina Albiol Guzmán, Olaf Stuger, Anna Maria Corazza Bildt, Iliana Iotova, Bruno Gollnisch, Soraya Post, Marie-Christine Arnautu, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Kashetu Kyenge, Peter Jahr, Lorenzo Fontana, Salvatore Domenico Pogliese, Elena Valenciano, Constance Le Grip și Marijana Petir.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Therese Comodini Cachia, Bruno Gollnisch, Diane James, dintre care ultimii doi referitor la procedura „catch the eye” (Președintele a reamintit procedura aplicabilă), Ruža Tomašić, Ivan Jakovčić, Ignazio Corrao, Franz Obermayr și, referitor la timpul alocat intervențiilor, Tomáš Zdechovský.

A intervenit Dimitris Avramopoulos.

A PREZIDAT: Ryszard CZARNECKI
Vicepreședinte

A intervenit Zanda Kalniņa-Lukaševica.

Dezbaterea s-a încheiat.


16. Femeile în consiliile de administrație ale întreprinderilor (dezbatere)

Declarații ale Consiliului și ale Comisiei: Femeile în consiliile de administrație ale întreprinderilor (2015/2509(RSP))

Zanda Kalniņa-Lukaševica (Președinta în exercițiu a Consiliului) și Věra Jourová (membră a Comisiei) au făcut declarațiile.

Au intervenit: Constance Le Grip, în numele Grupului PPE, Anna Hedh, în numele Grupului S&D, Jana Žitňanská, în numele Grupului ECR, Angelika Mlinar, în numele Grupului ALDE, Inês Cristina Zuber, în numele Grupului GUE/NGL, Terry Reintke, în numele Grupului Verts/ALE, Mariya Gabriel, Vilija Blinkevičiūtė, Jadwiga Wiśniewska, Izaskun Bilbao Barandica, Barbara Matera, Iratxe García Pérez, Catherine Bearder, Angelika Niebler, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Adam Szejnfeld, Maria Arena, Jytte Guteland, Jutta Steinruck, Mary Honeyball și Sergio Gaetano Cofferati.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Patricija Šulin, Michela Giuffrida, Ruža Tomašić, Filiz Hyusmenova și Daniela Aiuto.

Au intervenit: Zanda Kalniņa-Lukaševica și Věra Jourová.

Dezbaterea s-a încheiat.


17. Măsuri europene pentru combaterea criminalității organizate și a corupției (dezbatere)

Declarații ale Consiliului și ale Comisiei: Măsuri europene pentru combaterea criminalității organizate și a corupției (2015/2510(RSP))

Zanda Kalniņa-Lukaševica (Președinta în exercițiu a Consiliului) și Dimitris Avramopoulos (membru al Comisiei) au făcut declarațiile.

A PREZIDAT: Sylvie GUILLAUME
Vicepreședintă

Au intervenit: Monika Hohlmeier, în numele Grupului PPE, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Tibor Szanyi, Caterina Chinnici, în numele Grupului S&D, Janusz Wojciechowski, în numele Grupului ECR, Cecilia Wikström, în numele Grupului ALDE, Tania González Peñas, în numele Grupului GUE/NGL, Benedek Jávor, în numele Grupului Verts/ALE, Laura Ferrara, în numele Grupului EFDD, Lampros Fountoulis, neafiliat, Monica Macovei, Josef Weidenholzer, Ruža Tomašić, Kostas Chrysogonos, Peter Eriksson, Ignazio Corrao, Edouard Ferrand, Svetoslav Hristov Malinov, Juan Fernando López Aguilar, Deirdre Clune, Ana Gomes și Ernest Maragall.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Stanislav Polčák, Victor Negrescu, Catherine Bearder, Marina Albiol Guzmán și Marco Valli.

Au intervenit: Dimitris Avramopoulos și Zanda Kalniņa-Lukaševica.

Dezbaterea s-a încheiat.


18. Componența comisiilor

La solicitarea Grupului EFDD, Parlamentul a ratificat următoarea numire:

Comisia IMCO: Marco Zullo, care o înlocuiește pe Diane James.


19. Supravegherea avocaților în UE (dezbatere)

Declarații ale Consiliului și ale Comisiei: Supravegherea avocaților în UE (2015/2511(RSP))

Zanda Kalniņa-Lukaševica (Președinta în exercițiu a Consiliului) și Věra Jourová (membră a Comisiei) au făcut declarațiile.

Au intervenit: Jeroen Lenaers, în numele Grupului PPE, Juan Fernando López Aguilar, în numele Grupului S&D, Cecilia Wikström, în numele Grupului ALDE, Josu Juaristi Abaunz, în numele Grupului GUE/NGL, Judith Sargentini, în numele Grupului Verts/ALE, Axel Voss și Jan Philipp Albrecht.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Stanislav Polčák, Martina Anderson și Ignazio Corrao.

Au intervenit: Věra Jourová și Zanda Kalniņa-Lukaševica.

Dezbaterea s-a încheiat.


20. Ordinea de zi a următoarei ședințe

A fost stabilită ordinea de zi a ședinței din ziua următoare (documentul „Ordinea de zi” PE 546.150/OJME).


21. Ridicarea ședinței

Ședința a fost ridicată la ora 22.45.

Klaus Welle

Ildikó Gáll-Pelcz

Secretar General

Vicepreședintă


LISTĂ DE PREZENȚĂ

Prezenți

Adaktusson, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Albiol Guzmán, Albrecht, Ali, Aliot, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Balz, Bashir, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Berès, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boștinaru, Bours, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Buonanno, Bușoi, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Ceballos, Cesa, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Collins, Comi, Comodini Cachia, Corazza Bildt, Corbett, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, van Dalen, Dalli, Dalton, D'Amato, Dance, Dăncilă, Danjean, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, De Backer, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, De Masi, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, de Sarnez, Deß, Deutsch, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Dlabajová, Dodds Anneliese, Dodds Diane, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Drăghici, Duda, Duncan, Durand, Dzhambazki, Echenique, Eck, Ehler, Eickhout, Engel, Engström, Epitideios, Erdős, Eriksson, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Farage, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferrara, Ferreira Elisa, Ferreira João, Finch, Fisas Ayxelà, Fitto, Flanagan, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Forenza, Foster, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gabriel, Gahler, Gál, Gáll-Pelcz, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Nathan, Gill Neena, Girling, Giuffrida, Glezos, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Goulard, de Graaff, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Griesbeck, Grigule, Gróbarczyk, Groote, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guoga, Guteland, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Hannan, Harkin, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Hellvig, Helmer, Henkel, Herranz García, Hetman, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Howitt, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, Iglesias, in 't Veld, Iotova, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jackiewicz, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jansen, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jongerius, Joulaud, Juaristi Abaunz, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kamall, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Karim, Kariņš, Karlsson, Karski, Katrougkalos, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirkhope, Kirton-Darling, Koch, Kofod, Kölmel, Konečná, Korwin-Mikke, Kósa, Köstinger, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lamassoure, Lambert, Lambsdorff, Landsbergis, Lange, de Lange, Langen, Lauristin, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Le Grip, Legutko, Le Hyaric, Leichtfried, Leinen, Lenaers, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Lewandowski, Lewer, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lunacek, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McGuinness, Mach, McIntyre, Macovei, Maeijer, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Maňka, Mann, Manscour, Maragall, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Maštálka, Matera, Matias, Mato, Maura Barandiarán, Maurel, Mavrides, Mayer, Mazuronis, Meissner, Mélin, Melior, Melo, Messerschmidt, Meszerics, Metsola, Michel, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mizzi, Mlinar, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Montel, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Morvai, Mosca, Müller, Mureșan, Muselier, Mussolini, Nagy, Nart, Negrescu, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nieuwenhuizen, Nilsson, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Nuttall, Obermayr, O'Flynn, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Panzeri, Paolucci, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Pașcu, Patriciello, Paulsen, Paunova, Pavel, Pedicini, Peillon, Peterle, Petir, Philippot, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Plenković, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Ponga, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Rangel, Rebega, Reda, Reding, Rehn, Reid, Reimon, Reintke, Reul, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodriguez-Rubio, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Saïfi, Sakorafa, Salini, Salvini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulz, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sebastià, Sehnalová, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Šoltes, Sommer, Soru, Spinelli, Staes, Stanishev, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stier, Stihler, Stolojan, von Storch, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Tapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terho, Terricabras, Theocharous, Theurer, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Tørnæs, Torvalds, Tošenovský, Toti, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Turmes, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel, Vălean, Valenciano, Valli, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Wieland, Wikström, Willmott, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wojciechowski, Woolfe, Záborská, Zahradil, Zala, Zalba Bidegain, Zanni, Zanonato, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Żółtek, Zorrinho, Zuber, Zullo, Zver, Zwiefka

Absenți motivat

Crowley, Girauta Vidal, Händel, Monteiro de Aguiar, Nekov, Olbrycht, Ransdorf, Regner

Aviz juridic - Politica de confidențialitate