Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Notulen
Woensdag 14 januari 2015 - Straatsburg

6. De recente gruweldaden in Noord-Nigeria (debat)
CRE

Verklaring van de vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid: De recente gruweldaden in Noord-Nigeria (2014/2520(RSP))

Federica Mogherini (vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid) legt de verklaring af.

Het woord wordt gevoerd door Davor Ivo Stier, namens de PPE-Fractie, Norbert Neuser, namens de S&D-Fractie, Bas Belder, namens de ECR-Fractie, Marietje Schaake, namens de ALDE-Fractie, Matt Carthy, namens de GUE/NGL-Fractie, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Angel Dzhambazki, Heidi Hautala, namens de Verts/ALE-Fractie, James Carver, namens de EFDD-Fractie, en Santiago Fisas Ayxelà.

VOORZITTER: Sylvie GUILLAUME
Ondervoorzitter

Het woord wordt gevoerd door Kashetu Kyenge, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Gianluca Buonanno, Javier Nart, Jean Lambert, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van James Carver, Elena Valenciano, Marlene Mizzi, Ana Gomes, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Bill Etheridge, Michela Giuffrida en Eider Gardiazabal Rubial, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van James Carver.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door József Nagy, Notis Marias, Fabio Massimo Castaldo, Bogdan Brunon Wenta en Marek Jurek.

Het woord wordt gevoerd door Federica Mogherini.

De overeenkomstig artikel 123, lid 2, van het Reglement ingediende ontwerpresoluties zullen op een later tijdstip worden bekendgemaakt.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 10.9 van de notulen van 30.4.2015.

Juridische mededeling - Privacybeleid