Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Onsdagen den 14 januari 2015 - Strasbourg

6. Den senaste tidens övergrepp i norra Nigeria (debatt)
CRE

Uttalande av vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik: Den senaste tidens övergrepp i norra Nigeria (2014/2520(RSP))

Federica Mogherini (vice ordförande för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik) gjorde ett uttalande.

Talare: Davor Ivo Stier för PPE-gruppen, Norbert Neuser för S&D-gruppen, Bas Belder för ECR-gruppen, Marietje Schaake för ALDE-gruppen, Matt Carthy för GUE/NGL-gruppen, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Angel Dzhambazki; Heidi Hautala för Verts/ALE-gruppen, James Carver för EFDD-gruppen, och Santiago Fisas Ayxelà.

ORDFÖRANDESKAP: Sylvie GUILLAUME
Vice talman

Talare: Kashetu Kyenge, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Gianluca Buonanno; Javier Nart, Jean Lambert, som även besvarade en fråga ("blått kort") från James Carver; Elena Valenciano, Marlene Mizzi, Ana Gomes, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Bill Etheridge; Michela Giuffrida och Eider Gardiazabal Rubial, som även besvarade en fråga ("blått kort") från James Carver.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: József Nagy, Notis Marias, Fabio Massimo Castaldo, Bogdan Brunon Wenta och Marek Jurek.

Talare: Federica Mogherini.

Resolutionsförslagen (artikel 123.2 i arbetsordningen) kommer att tillkännages vid en senare tidpunkt.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 10.9 i protokollet av den 30.4.2015.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy