Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Zápis
Čtvrtek, 15. ledna 2015 - Štrasburk

5. Případ dvou příslušníků italské námořní pěchoty (předložené návrhy usnesení)

Prohlášení místopředsedkyně Komise, vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku: Případ dvou příslušníků italské námořní pěchoty (2014/2512(RSP))

Rozprava se konala dne 14. ledna 2015 (bod 11 zápisu ze dne 14.1.2015).

Návrhy usnesení předložené v souladu s čl. 123 odst. 2 jednacího řádu na závěr rozpravy:

- Lara Comi, Cristian Dan Preda, Barbara Matera, Raffaele Fitto, Antonio Tajani, Salvatore Cicu, Michael Gahler, Jacek Saryusz-Wolski, Andrej Plenković, Ivana Maletić a Elisabetta Gardini za skupinu PPE o případu dvou příslušníků italského námořnictva (2015/2512(RSP)) (B8-0006/2015);

- Karima Delli a Igor Šoltes za skupinu Verts/ALE o případu dvou příslušníků italského námořnictva (2015/2512(RSP)) (B8-0009/2015);

- Javier Nart, Marielle de Sarnez, Ivan Jakovčić, Jozo Radoš, Ivo Vajgl, Louis Michel, Johannes Cornelis van Baalen, Gérard Deprez, Pavel Telička, Fredrick Federley a Marietje Schaake za skupinu ALDE o případu dvou příslušníků italského námořnictva (2015/2512(RSP)) (B8-0010/2015);

- Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Marco Valli a Tiziana Beghin za skupinu EFDD o případu dvou příslušníků italského námořnictva (2015/2512(RSP)) (B8-0015/2015);

- Goffredo Maria Bettini, Simona Bonafè, Victor Boștinaru, Mercedes Bresso, Nicola Caputo, Caterina Chinnici, Silvia Costa, Nicola Danti, Paolo De Castro, Isabella De Monte, Knut Fleckenstein, Eider Gardiazabal Rubial, Enrico Gasbarra, Michela Giuffrida, Roberto Gualtieri, Richard Howitt, Agnes Jongerius, Kashetu Kyenge, Jörg Leichtfried, Sorin Moisă, Luigi Morgano, Alessia Maria Mosca, Alessandra Moretti, Pier Antonio Panzeri, Massimo Paolucci, Pina Picierno, Gianni Pittella, Marc Tarabella, Patrizia Toia, Elena Valenciano, Flavio Zanonato, Marju Lauristin a Afzal Khan za skupinu S&D o případu dvou příslušníků italského námořnictva (2015/2512(RSP)) (B8-0016/2015);

- Charles Tannock a Geoffrey Van Orden za skupinu ECR o případu dvou příslušníků italského námořnictva (2015/2512(RSP)) (B8-0017/2015).

Hlasování: bod 11.8 zápisu ze dne 15.1.2015.

Právní upozornění - Ochrana soukromí