Indiċi 
 Preċedenti 
 Li jmiss 
 Test sħiħ 
Minuti
Il-Ħamis, 15 ta' Jannar 2015 - Strasburgu

5. Il-każ taż-żewġ "Marò" Taljani (mozzjonijiet għal riżoluzzjoni mressqa)

Dikjarazzjoni tal-Viċi President tal-Kummissjoni u r-Rappreżentant Għoli tal-Unjoni għall-Affarijiet Barranin u l-Politika ta' Sigurtà: Il-każ taż-żewġ "Marò" Taljani (2014/2512(RSP))

Id-dibattitu sar fid-data 14 ta' Jannar 2015 (punt 11 tal- Minuti ta' 14.1.2015).

Mozzjonijiet għal riżoluzzjoni mressqa sabiex jingħalaq id-dibattitu skont l-Artikolu 123(2) tar-Regoli ta' Proċedura:

- Lara Comi, Cristian Dan Preda, Barbara Matera, Raffaele Fitto, Antonio Tajani, Salvatore Cicu, Michael Gahler, Jacek Saryusz-Wolski, Andrej Plenković, Ivana Maletić u Elisabetta Gardini f'isem il-Grupp PPE, dwar il-każ taż-żewġ 'marò' Taljani (2015/2512(RSP)) (B8-0006/2015);

- Karima Delli u Igor Šoltes f'isem il-Grupp Verts/ALE, dwar il-każ taż-żewġ 'marò' Taljani (2015/2512(RSP)) (B8-0009/2015);

- Javier Nart, Marielle de Sarnez, Ivan Jakovčić, Jozo Radoš, Ivo Vajgl, Louis Michel, Johannes Cornelis van Baalen, Gérard Deprez, Pavel Telička, Fredrick Federley u Marietje Schaake f'isem il-Grupp ALDE, dwar il-każ taż-żewġ 'marò' Taljani (2015/2512(RSP)) (B8-0010/2015);

- Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Marco Valli u Tiziana Beghin f'isem il-Grupp EFDD, dwar il-każ taż-żewġ 'marò' Taljani (2015/2512(RSP)) (B8-0015/2015);

- Goffredo Maria Bettini, Simona Bonafè, Victor Boștinaru, Mercedes Bresso, Nicola Caputo, Caterina Chinnici, Silvia Costa, Nicola Danti, Paolo De Castro, Isabella De Monte, Knut Fleckenstein, Eider Gardiazabal Rubial, Enrico Gasbarra, Michela Giuffrida, Roberto Gualtieri, Richard Howitt, Agnes Jongerius, Kashetu Kyenge, Jörg Leichtfried, Sorin Moisă, Luigi Morgano, Alessia Maria Mosca, Alessandra Moretti, Pier Antonio Panzeri, Massimo Paolucci, Pina Picierno, Gianni Pittella, Marc Tarabella, Patrizia Toia, Elena Valenciano, Flavio Zanonato, Marju Lauristin u Afzal Khan f'isem il-Grupp S&D, dwar il-każ taż-żewġ ‘marò’ Taljani (2015/2512(RSP)) (B8-0016/2015);

- Charles Tannock u Geoffrey Van Orden f'isem il-Grupp ECR, dwar il-każ taż-żewġ 'marò' Taljani (2015/2512(RSP)) (B8-0017/2015).

Votazzjoni: punt 11.8 tal- Minuti ta' 15.1.2015.

Avviż legali - Politika tal-privatezza