Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Zápis
Čtvrtek, 15. ledna 2015 - Štrasburk

6. Pracovní program Komise na rok 2015 (předložené návrhy usnesení)

Prohlášení Rady a Komise: Pracovní program Komise na rok 2015 (2014/2829(RSP))

Rozprava se konala dne 16. prosince 2014 (bod 10 zápisu ze dne 16.12.2014).


Návrhy usnesení předložené v souladu s článkem 37 jednacího řádu na závěr rozpravy:

- József Szájer a Lara Comi za skupinu PPE o pracovním programu Komise na rok 2015 (2014/2829(RSP)) (B8-0001/2015);

- Bas Eickhout za skupinu Verts/ALE o pracovním programu Komise na rok 2015 (2014/2829 (RSP)) (B8-0007/2015);

- Sophia in 't Veld, Pavel Telička a Dita Charanzová za skupinu ALDE o prioritách Evropského parlamentu pro pracovní program Komise na rok 2015 (2014/2829(RSP)) (B8-0034/2015);

- Gianni Pittella a Enrique Guerrero Salom za skupinu S&D o pracovním programu Komise na rok 2015 (2014/2829(RSP)) (B8-0035/2015);

- Vicky Ford za skupinu ECR o pracovním programu Komise na rok 2015 (2014/2829(RSP)) (B8-0037/2015)

- David Borrelli, Fabio Massimo Castaldo, Dario Tamburrano, Valentinas Mazuronis a Rolandas Paksas za skupinu EFDD o pracovním programu Komise na rok 2015 (2014/2829(RSP)) (B8-0038/2015):

- Gabriele Zimmer za skupinu GUE/NGL o prioritách Parlamentu pro pracovní program Komise na rok 2015 (2014/2829(RSP)) (B8-0039/2015).

Hlasování: bod 11.9 zápisu ze dne 15.1.2015.

Právní upozornění - Ochrana soukromí