Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Protokoll
Neljapäev, 15. jaanuar 2015 - Strasbourg

6. Komisjoni 2015. aasta tööprogramm (esitatud resolutsiooni ettepanekud)

Nõukogu ja komisjoni avaldused: komisjoni 2015. aasta tööprogramm (2014/2829(RSP))

Arutelu toimus 16. detsembril 2014 (16.12.2014 protokolli punkt 10).


Kodukorra artikli 37 alusel arutelu lõpus esitatud resolutsiooni ettepanekud:

- József Szájer ja Lara Comi fraktsiooni PPE nimel komisjoni 2015. aasta tööprogrammi kohta (2014/2829(RSP)) (B8-0001/2015);

- Bas Eickhout fraktsiooni Verts/ALE nimel komisjoni 2015. aasta tööprogrammi kohta (2014/2829(RSP)) (B8-0007/2015);

- Sophia in 't Veld, Pavel Telička ja Dita Charanzová fraktsiooni ALDE nimel Euroopa Parlamendi prioriteetide kohta seoses komisjoni 2015. aasta tööprogrammiga (2014/2829(RSP)) (B8-0034/2015);

- Gianni Pittella ja Enrique Guerrero Salom fraktsiooni S&D nimel komisjoni 2015. aasta tööprogrammi kohta (2014/2829(RSP)) (B8-0035/2015);

- Vicky Ford fraktsiooni ECR nimel komisjoni 2015. aasta tööprogrammi kohta (2014/2829(RSP)) (B8-0037/2015)

- David Borrelli, Fabio Massimo Castaldo, Dario Tamburrano, Valentinas Mazuronis ja Rolandas Paksas fraktsiooni EFDD nimel komisjoni 2015. aasta tööprogrammi kohta (2014/2829(RSP)) (B8-0038/2015):

- Gabriele Zimmer fraktsiooni GUE/NGL nimel Euroopa Parlamendi prioriteetide kohta seoses komisjoni 2015. aasta tööprogrammiga (2014/2829(RSP)) (B8-0039/2015).

Hääletus: 15.1.2015protokoll punkt 11.9.

Õigusteave - Privaatsuspoliitika