Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Protokols
Ceturtdiena, 2015. gada 15. janvāris - Strasbūra

6. Komisijas 2015. gada darba programma (iesniegtie rezolūciju priekšlikumi)

Padomes un Komisijas paziņojumi: Komisijas 2015. gada darba programma (2014/2829(RSP)).

Debates notika 2014. gada 16. decembrī (16.12.2014. protokola 10. punkts).


Rezolūciju priekšlikumi, kas saskaņā ar Reglamenta 37. pantu ir iesniegti debašu noslēgumā:

- József Szájer un Lara Comi PPE grupas vārdā - par Komisijas 2015. gada darba programmu (2014/2829(RSP)) (B8-0001/2015);

- Bas Eickhout Verts/ALE grupas vārdā - par Komisijas darba programmu 2015. gadam (2014/2829(RSP)) (B8-0007/2015);

- Sophia in 't Veld, Pavel Telička un Dita Charanzová ALDE grupas vārdā - par Eiropas Parlamenta prioritātēm attiecībā uz Komisijas 2015. gada darba programmu (2014/2829(RSP)) (B8-0034/2015);

- Gianni Pittella un Enrique Guerrero Salom S&D grupas vārdā - par Komisijas darba programmu 2015. gadam (2014/2829(RSP)) (B8-0035/2015);

- Vicky Ford ECR grupas vārdā - par Komisijas darba programmu 2015. gadam (2014/2829(RSP)) (B8-0037/2015)

- David Borrelli, Fabio Massimo Castaldo, Dario Tamburrano, Valentinas Mazuronis un Rolandas Paksas EFDD grupas vārdā - par Komisijas 2015. gada darba programmu (2014/2829(RSP)) (B8-0038/2015):

- Gabriele Zimmer GUE/NGL grupas vārdā - par Parlamenta prioritātēm Komisijas 2015. gada darba programmai (2014/2829(RSP)) (B8-0039/2015).

Balsojums: 15.1.2015. protokola 11.9. punkts.

Juridisks paziņojums - Privātuma politika