Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Notulen
Donderdag 15 januari 2015 - Straatsburg

6. Werkprogramma van de Commissie voor 2015 (ingediende ontwerpresoluties)

Verklaringen van de Raad en de Commissie: Werkprogramma van de Commissie voor 2015 (2014/2829(RSP))

Het debat heeft op 16 december 2014 plaatsgevonden (punt 10 van de notulen van 16.12.2014).


Ontwerpresoluties, ingediend overeenkomstig artikel 37 van het Reglement, tot besluit van het debat::

- József Szájer en Lara Comi, namens de PPE-Fractie, over het werkprogramma van de Commissie voor 2015 (2014/2829(RSP)) (B8-0001/2015);

- Bas Eickhout, namens de Verts/ALE-Fractie, over het werkprogramma van de Commissie voor 2015 (2014/2829(RSP)) (B8-0007/2015);

- Sophia in 't Veld, Pavel Telička en Dita Charanzová, namens de ALDE-Fractie, over de prioriteiten van het Europees Parlement met betrekking tot het werkprogramma van de Commissie voor 2015 (2014/2829(RSP)) (B8-0034/2015);

- Gianni Pittella en Enrique Guerrero Salom, namens de S&D-Fractie, over het werkprogramma van de Commissie voor 2015 (2014/2829(RSP)) (B8-0035/2015);

- Vicky Ford, namens de ECR-Fractie, over het werkprogramma van de Commissie voor 2015 (2014/2829(RSP)) (B8-0037/2015)

- David Borrelli, Fabio Massimo Castaldo, Dario Tamburrano, Valentinas Mazuronis en Rolandas Paksas, namens de EFDD-Fractie, over het werkprogramma van de Commissie voor 2015 (2014/2829(RSP)) (B8-0038/2015):

- Gabriele Zimmer, namens de GUE/NGL-Fractie, over de prioriteiten van het Europees Parlement met betrekking tot het werkprogramma van de Commissie voor 2015 (2014/2829(RSP)) (B8-0039/2015).

Stemming: punt 11.9 van de notulen van 15.1.2015.

Juridische mededeling - Privacybeleid