Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Protokół
Czwartek, 15 stycznia 2015 r. - Strasburg

6. Program prac Komisji na rok 2015 (złożone projekty rezolucji)

Oświadczenia Rady i Komisji: Program prac Komisji na rok 2015 (2014/2829(RSP))

Debata odbyła się dnia 16 grudnia 2014 (pkt 10 protokołu z dnia 16.12.2014).


Projekty rezolucji złożone na podstawie art. 37 Regulaminu na zakończenie debaty:

- József Szájer i Lara Comi w imieniu grupy PPE, w sprawie programu prac Komisji na rok 2015 (2014/2829(RSP)) (B8-0001/2015);

- Bas Eickhout w imieniu grupy Verts/ALE, w sprawie programu prac Komisji na rok 2015 (2014/2829(RSP)) (B8-0007/2015);

- Sophia in 't Veld, Pavel Telička i Dita Charanzová w imieniu grupy ALDE, w sprawie priorytetów Parlamentu Europejskiego w odniesieniu do programu prac Komisji na 2015 r. (2014/2829(RSP)) (B8-0034/2015);

- Gianni Pittella i Enrique Guerrero Salom w imieniu grupy S&D, w sprawie programu prac Komisji Europejskiej na rok 2015 (2014/2829(RSP)) (B8-0035/2015);

- Vicky Ford w imieniu grupy ECR, w sprawie programu prac Komisji na rok 2015 (2014/2829(RSP)) (B8-0037/2015)

- David Borrelli, Fabio Massimo Castaldo, Dario Tamburrano, Valentinas Mazuronis i Rolandas Paksas w imieniu grupy EFDD, w sprawie programu prac Komisji na rok 2015 (2014/2829(RSP)) (B8-0038/2015):

- Gabriele Zimmer w imieniu grupy GUE/NGL, w sprawie priorytetów Parlamentu w odniesieniu do programu prac Komisji na 2015 r. (2014/2829(RSP)) (B8-0039/2015).

Głosowanie: pkt 11.9 protokołu z dnia 15.1.2015.

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności