Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Proces-verbal
Joi, 15 ianuarie 2015 - Strasbourg

6. Programul de lucru al Comisiei pe 2015 (propuneri de rezoluție depuse)

Declarații ale Consiliului și ale Comisiei: Programul de lucru al Comisiei pe 2015 (2014/2829(RSP))

Dezbaterea a avut loc la 16 decembrie 2014 (punctul 10 al PV din 16.12.2014).


Propuneri de rezoluție depuse, în temeiul articolului 37 din Regulamentul de procedură, ca încheiere a dezbaterii:

- József Szájer și Lara Comi, în numele Grupului PPE, referitoare la programul de lucru al Comisiei pentru 2015 (2014/2829(RSP)) (B8-0001/2015);

- Bas Eickhout, în numele Grupului Verts/ALE, referitoare la programul de lucru al Comisiei pentru anul 2015 (2014/2829(RSP)) (B8-0007/2015);

- Sophia in 't Veld, Pavel Telička și Dita Charanzová, în numele Grupului ALDE, referitoare la prioritățile Parlamentului European privind programul de lucru al Comisiei pentru 2015 (2014/2829(RSP)) (B8-0034/2015);

- Gianni Pittella și Enrique Guerrero Salom, în numele Grupului S&D, referitoare la programul de lucru al Comisiei pentru anul 2015 (2014/2829(RSP)) (B8-0035/2015);

- Vicky Ford, în numele Grupului ECR, referitoare la programul de lucru al Comisiei pentru 2015 (2014/2829(RSP)) (B8-0037/2015)

- David Borrelli, Fabio Massimo Castaldo, Dario Tamburrano, Valentinas Mazuronis și Rolandas Paksas, în numele Grupului EFDD, referitoare la programul de lucru al Comisiei pentru 2015 (2014/2829(RSP)) (B8-0038/2015)

- Gabriele Zimmer, în numele Grupului GUE/NGL, referitoare la prioritățile Parlamentului pentru programul de lucru al Comisiei pentru 2015 (2014/2829(RSP)) (B8-0039/2015).

Vot: punctul 11.9 al PV din 15.1.2015.

Aviz juridic - Politica de confidențialitate