Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Zápisnica
Štvrtok, 15. januára 2015 - Štrasburg

6. Pracovný program Komisie na rok 2015 (predložené návrhy uznesení)

Vyhlásenia Rady a Komisie: Pracovný program Komisie na rok 2015 (2014/2829(RSP))

Rozprava sa konala 16. decembra 2014 (bod 10 zápisnice zo dňa 16.12.2014).


Navrhy uzneseni predložene na zaklade članku 37 rokovacieho poriadku na ukončenie rozpravy:

- József Szájer a Lara Comi v mene skupiny PPE, o pracovnom programe Komisie na rok 2015 (2014/2829(RSP)) (B8-0001/2015);

- Bas Eickhout v mene skupiny Verts/ALE, o pracovnom programe Komisie na rok 2015 (2014/2829(RSP)) (B8-0007/2015);

- Sophia in 't Veld, Pavel Telička a Dita Charanzová v mene skupiny ALDE, o prioritách Európskeho parlamentu v súvislosti s pracovným programom Komisie na rok 2015 (2014/2829(RSP)) (B8-0034/2015);

- Gianni Pittella a Enrique Guerrero Salom v mene skupiny S&D, o pracovnom programe Komisie na rok 2015 (2014/2829(RSP)) (B8-0035/2015);

- Vicky Ford v mene skupiny ECR, o pracovnom programe Komisie na rok 2015 (2014/2829(RSP)) (B8-0037/2015)

- David Borrelli, Fabio Massimo Castaldo, Dario Tamburrano, Valentinas Mazuronis a Rolandas Paksas v mene skupiny EFDD, o pracovnom programe Komisie na rok 2015 (2014/2829(RSP)) (B8-0038/2015):

- Gabriele Zimmer v mene skupiny GUE/NGL, o prioritách Parlamentu v súvislosti s pracovným programom Komisie na rok 2015 (2014/2829(RSP)) (B8-0039/2015).

Hlasovanie: bod 11.9 zápisnice zo dňa 15.1.2015.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia