Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2014/2159(INI)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : A8-0058/2014

Ingediende teksten :

A8-0058/2014

Debatten :

PV 15/01/2015 - 8
CRE 15/01/2015 - 8

Stemmingen :

PV 15/01/2015 - 11.4
Stemverklaringen

Aangenomen teksten :

P8_TA(2015)0009

Notulen
Donderdag 15 januari 2015 - Straatsburg

8. Jaarverslag van de Ombudsman 2013 (debat)
CRE

Verslag over het jaarverslag over de werkzaamheden van de Europese Ombudsman in 2013 [2014/2159(INI)] - Commissie verzoekschriften. Rapporteur: Jarosław Wałęsa (A8-0058/2014)

Jarosław Wałęsa leidt het verslag in.

Het woord wordt gevoerd door EMILY O'REILLY (Ombudsman) en Frans Timmermans (Eerste vicevoorzitter van de Commissie).

Het woord wordt gevoerd door Peter Jahr, namens de PPE-Fractie, Soledad Cabezón Ruiz, namens de S&D-Fractie, Notis Marias, namens de ECR-Fractie, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Bill Etheridge, Beatriz Becerra Basterrechea, namens de ALDE-Fractie, Ángela Vallina, namens de GUE/NGL-Fractie, Margrete Auken, namens de Verts/ALE-Fractie, Eleonora Evi, namens de EFDD-Fractie, Edouard Ferrand, niet-fractiegebonden lid, Rosa Estaràs Ferragut, Marlene Mizzi, Kazimierz Michał Ujazdowski, Cecilia Wikström, Liadh Ní Riada, Krisztina Morvai, Roberta Metsola, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Maria Grapini, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Steeve Briois, Pál Csáky, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Tibor Szanyi, Jude Kirton-Darling en Heinz K. Becker.

VOORZITTER: Adina-Ioana VĂLEAN
Ondervoorzitter

Het woord wordt gevoerd door Bogusław Liberadzki, Carlos Coelho, Vilija Blinkevičiūtė, Emil Radev, Péter Niedermüller, Tomáš Zdechovský en Alberto Cirio.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Csaba Sógor, Nicola Caputo, Ingeborg Gräßle, Luke Ming Flanagan, Milan Zver, Ignazio Corrao en Seán Kelly.

Het woord wordt gevoerd door Frans Timmermans, EMILY O'REILLY en Jarosław Wałęsa.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 11.4 van de notulen van 15.1.2015.

Juridische mededeling - Privacybeleid