Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2014/2159(INI)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A8-0058/2014

Predkladané texty :

A8-0058/2014

Rozpravy :

PV 15/01/2015 - 8
CRE 15/01/2015 - 8

Hlasovanie :

PV 15/01/2015 - 11.4
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P8_TA(2015)0009

Zápisnica
Štvrtok, 15. januára 2015 - Štrasburg

8. Výročná správa ombudsmana za rok 2013 (rozprava)
CRE

Správa o výročnej správe o činnosti európskeho ombudsmana za rok 2013 [2014/2159(INI)] - Výbor pre petície. Spravodajca: Jarosław Wałęsa (A8-0058/2014)

Jarosław Wałęsa uviedol správu.

Vystúpili títo poslanci: EMILY O'REILLY (ombudsmanka) a Frans Timmermans (prvý podpredseda Komisie).

Vystúpili títo poslanci: Peter Jahr v mene skupiny PPE, Soledad Cabezón Ruiz v mene skupiny S&D, Notis Marias v mene skupiny ECR, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Bill Etheridge, Beatriz Becerra Basterrechea v mene skupiny ALDE, Ángela Vallina v mene skupiny GUE/NGL, Margrete Auken v mene skupiny Verts/ALE, Eleonora Evi v mene skupiny EFDD, Edouard Ferrand – nezaradený poslanec, Rosa Estaràs Ferragut, Marlene Mizzi, Kazimierz Michał Ujazdowski, Cecilia Wikström, Liadh Ní Riada, Krisztina Morvai, Roberta Metsola, ktorá zároveň odpovedala na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položila Maria Grapini, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Steeve Briois, Pál Csáky, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Tibor Szanyi, Jude Kirton-Darling a Heinz K. Becker.

PREDSEDNÍCTVO: Adina-Ioana VĂLEAN
podpredsedníčka

Vystúpili títo poslanci: Bogusław Liberadzki, Carlos Coelho, Vilija Blinkevičiūtė, Emil Radev, Péter Niedermüller, Tomáš Zdechovský a Alberto Cirio.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Csaba Sógor, Nicola Caputo, Ingeborg Gräßle, Luke Ming Flanagan, Milan Zver, Ignazio Corrao a Seán Kelly.

Vystúpili títo poslanci: Frans Timmermans, EMILY O'REILLY a Jarosław Wałęsa.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 11.4 zápisnice zo dňa 15.1.2015.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia