Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2014/2159(INI)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0058/2014

Ingivna texter :

A8-0058/2014

Debatter :

PV 15/01/2015 - 8
CRE 15/01/2015 - 8

Omröstningar :

PV 15/01/2015 - 11.4
Röstförklaringar

Antagna texter :

P8_TA(2015)0009

Protokoll
Torsdagen den 15 januari 2015 - Strasbourg

8. Europeiska ombudsmannens årsrapport för 2013 (debatt)
Fullständigt förhandlingsreferat

Betänkande om årsrapporten om Europeiska ombudsmannens verksamhet 2013 [2014/2159(INI)] - Utskottet för framställningar. Föredragande: Jarosław Wałęsa (A8-0058/2014)

Jarosław Wałęsa redogjorde för sitt betänkande.

Talare: EMILY O'REILLY (ombudsman) och Frans Timmermans (kommissionens förste vice ordförande).

Talare: Peter Jahr för PPE-gruppen, Soledad Cabezón Ruiz för S&D-gruppen, Notis Marias för ECR-gruppen, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Bill Etheridge; Beatriz Becerra Basterrechea för ALDE-gruppen, Ángela Vallina för GUE/NGL-gruppen, Margrete Auken för Verts/ALE-gruppen, Eleonora Evi för EFDD-gruppen, Edouard Ferrand, grupplös, Rosa Estaràs Ferragut, Marlene Mizzi, Kazimierz Michał Ujazdowski, Cecilia Wikström, Liadh Ní Riada, Krisztina Morvai, Roberta Metsola, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Maria Grapini; Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Steeve Briois, Pál Csáky, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Tibor Szanyi; Jude Kirton-Darling och Heinz K. Becker.

ORDFÖRANDESKAP: Adina-Ioana VĂLEAN
Vice talman

Talare: Bogusław Liberadzki, Carlos Coelho, Vilija Blinkevičiūtė, Emil Radev, Péter Niedermüller, Tomáš Zdechovský och Alberto Cirio.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Csaba Sógor, Nicola Caputo, Ingeborg Gräßle, Luke Ming Flanagan, Milan Zver, Ignazio Corrao och Seán Kelly.

Talare: Frans Timmermans, EMILY O'REILLY och Jarosław Wałęsa.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 11.4 i protokollet av den 15.1.2015.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy