Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Protokoll
Neljapäev, 15. jaanuar 2015 - Strasbourg

9. Inimõiguste, demokraatia ja õigusriigi põhimõtete rikkumise juhtumite arutamine (arutelu)

(Resolutsiooni ettepanekute pealkirjad ja autorid: vt 13.1.2015protokoll punkt 2.)


9.1. Venemaa ja eelkõige Aleksandr Navalnõi juhtum

Resolutsiooni ettepanekud B8-0046/2015, B8-0047/2015, B8-0048/2015, B8-0049/2015, B8-0051/2015, B8-0055/2015 ja B8-0059/2015 (2015/2503(RSP))

Tamás Meszerics, Charles Tannock, Ignazio Corrao, Marie-Christine Vergiat, Guy Verhofstadt, Josef Weidenholzer ja Cristian Dan Preda tutvustasid resolutsiooni ettepanekuid.

Sõna võtsid Jaromír Štětina fraktsiooni PPE nimel, Ana Gomes fraktsiooni S&D nimel, Mark Demesmaeker fraktsiooni ECR nimel, Urmas Paet fraktsiooni ALDE nimel, Jiří Maštálka fraktsiooni GUE/NGL nimel, Gianluca Buonanno (fraktsioonilise kuuluvuseta), Enrico Gasbarra, Dawid Bohdan Jackiewicz ja Hans-Olaf Henkel.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Petras Auštrevičius, Giulia Moi ja Krisztina Morvai.

Sõna võttis Federica Mogherini (komisjoni asepresident ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja ).

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 15.1.2015protokoll punkt 11.1.


9.2. Pakistan ja eelkõige olukord pärast Peshawari koolirünnakut

Resolutsiooni ettepanekud B8-0050/2015, B8-0052/2015, B8-0053/2015, B8-0057/2015, B8-0058/2015, B8-0060/2015 ja B8-0062/2015 (2015/2514(RSP))

Charles Tannock, Jean Lambert, Fernando Maura Barandiarán, Ignazio Corrao, Marie-Christine Vergiat, Josef Weidenholzer ja Jeroen Lenaers tutvustasid resolutsiooni ettepanekuid.

Sõna võtsid Bogdan Brunon Wenta fraktsiooni PPE nimel, Kashetu Kyenge fraktsiooni S&D nimel, Sajjad Karim fraktsiooni ECR nimel, José Inácio Faria fraktsiooni ALDE nimel, Tania González Peñas fraktsiooni GUE/NGL nimel, Amjad Bashir fraktsiooni EFDD nimel, Barbara Kappel (fraktsioonilise kuuluvuseta), Pavel Svoboda, Nicola Caputo, Aymeric Chauprade ja Afzal Khan.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Dubravka Šuica, Miroslav Mikolášik ja Fabio Massimo Castaldo.

Sõna võttis Federica Mogherini (komisjoni asepresident ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja ).

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 15.1.2015protokoll punkt 11.2.


9.3. Kõrgõzstan ja homoseksuaalsuse propageerimist käsitlev seaduseelnõu

Resolutsiooni ettepanekud B8-0054/2015, B8-0056/2015, B8-0061/2015, B8-0063/2015, B8-0064/2015 ja B8-0065/2015 (2015/2505(RSP))

Ulrike Lunacek, Beatriz Becerra Basterrechea, Mark Demesmaeker, Josef Weidenholzer, Tunne Kelam ja Malin Björk tutvustasid resolutsiooni ettepanekuid.

Sõna võtsid Stanislav Polčák fraktsiooni PPE nimel, Tanja Fajon fraktsiooni S&D nimel, Lidia Senra Rodríguez fraktsiooni GUE/NGL nimel, Ignazio Corrao fraktsiooni EFDD nimel, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Miriam Dalli, Fabio Massimo Castaldo, Jiří Pospíšil, Goffredo Maria Bettini ja Isabella Adinolfi.

Sõna võttis Federica Mogherini (komisjoni asepresident ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja ).

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 15.1.2015protokoll punkt 11.3.

Õigusteave - Privaatsuspoliitika