Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Zápisnica
Štvrtok, 15. januára 2015 - Štrasburg

9. Rozprava o prípadoch porušenia ľudských práv, demokracie a princípov právneho štátu (rozprava)

(Pokiaľ ide o názvy a autorov návrhov uznesení, pozri bod 2 zápisnice zo dňa 13.1.2015 .)


9.1. Rusko, najmä prípad Alexeja Navaľného

Návrhy uznesenia B8-0046/2015, B8-0047/2015, B8-0048/2015, B8-0049/2015, B8-0051/2015, B8-0055/2015 a B8-0059/2015 (2015/2503(RSP))

Tamás Meszerics, Charles Tannock, Ignazio Corrao, Marie-Christine Vergiat, Guy Verhofstadt, Josef Weidenholzer a Cristian Dan Preda uviedli návrhy uznesení.

Vystúpili títo poslanci: Jaromír Štětina v mene skupiny PPE, Ana Gomes v mene skupiny S&D, Mark Demesmaeker v mene skupiny ECR, Urmas Paet v mene skupiny ALDE, Jiří Maštálka v mene skupiny GUE/NGL, Gianluca Buonanno – nezaradený poslanec, Enrico Gasbarra, Dawid Bohdan Jackiewicz a Hans-Olaf Henkel.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Petras Auštrevičius, Giulia Moi a Krisztina Morvai.

V rozprave vystúpila Federica Mogherini (podpredsedníčka Komisie/vysoká predstaviteľka Únie pre zahraničné veci).

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 11.1 zápisnice zo dňa 15.1.2015.


9.2. Pakistan, najmä situácia po útoku na školu v Péšávare

Návrhy uznesenia B8-0050/2015, B8-0052/2015, B8-0053/2015, B8-0057/2015, B8-0058/2015, B8-0060/2015 a B8-0062/2015 (2015/2514(RSP))

Charles Tannock, Jean Lambert, Fernando Maura Barandiarán, Ignazio Corrao, Marie-Christine Vergiat, Josef Weidenholzer a Jeroen Lenaers uviedli návrhy uznesení.

Vystúpili títo poslanci: Bogdan Brunon Wenta v mene skupiny PPE, Kashetu Kyenge v mene skupiny S&D, Sajjad Karim v mene skupiny ECR, José Inácio Faria v mene skupiny ALDE, Tania González Peñas v mene skupiny GUE/NGL, Amjud Bashir v mene skupiny EFDD, Barbara Kappel – nezaradená poslankyňa, Pavel Svoboda, Nicola Caputo, Aymeric Chauprade a Afzal Khan.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Dubravka Šuica, Miroslav Mikolášik a Fabio Massimo Castaldo.

V rozprave vystúpila Federica Mogherini (podpredsedníčka Komisie/vysoká predstaviteľka Únie pre zahraničné veci).

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 11.2 zápisnice zo dňa 15.1.2015.


9.3. Kirgizsko: zákon o homosexuálnej propagande

Návrhy uznesenia B8-0054/2015, B8-0056/2015, B8-0061/2015, B8-0063/2015, B8-0064/2015 a B8-0065/2015 (2015/2505(RSP))

Ulrike Lunacek, Beatriz Becerra Basterrechea, Mark Demesmaeker, Josef Weidenholzer, Tunne Kelam a Malin Björk uviedli návrhy uznesení.

Vystúpili títo poslanci: Stanislav Polčák v mene skupiny PPE, Tanja Fajon v mene skupiny S&D, Lidia Senra Rodríguez v mene skupiny GUE/NGL, Ignazio Corrao v mene skupiny EFDD, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Miriam Dalli, Fabio Massimo Castaldo, Jiří Pospíšil, Goffredo Maria Bettini a Isabella Adinolfi.

V rozprave vystúpila Federica Mogherini (podpredsedníčka Komisie/vysoká predstaviteľka Únie pre zahraničné veci).

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 11.3 zápisnice zo dňa 15.1.2015.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia