Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Torsdagen den 15 januari 2015 - Strasbourg

9. Debatt om fall av kränkningar av de mänskliga rättigheterna samt av demokratiska och rättsstatliga principer (debatt)

(För rubriker och författare till resolutionsförslagen, se punkt 2 i protokollet av den 13.1.2015.)


9.1. Ryssland, särskilt fallet Aleksej Navalnyj

Resolutionsförslag B8-0046/2015, B8-0047/2015, B8-0048/2015, B8-0049/2015, B8-0051/2015, B8-0055/2015 och B8-0059/2015 (2015/2503(RSP))

Tamás Meszerics, Charles Tannock, Ignazio Corrao, Marie-Christine Vergiat, Guy Verhofstadt, Josef Weidenholzer och Cristian Dan Preda redogjorde för resolutionsförslagen.

Talare: Jaromír Štětina för PPE-gruppen, Ana Gomes för S&D-gruppen, Mark Demesmaeker för ECR-gruppen, Urmas Paet för ALDE-gruppen, Jiří Maštálka för GUE/NGL-gruppen, Gianluca Buonanno, grupplös, Enrico Gasbarra, Dawid Bohdan Jackiewicz och Hans-Olaf Henkel.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Petras Auštrevičius, Giulia Moi och Krisztina Morvai.

Talare: Federica Mogherini (vice ordförande för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik).

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 11.1 i protokollet av den 15.1.2015.


9.2. Pakistan, särskilt situationen efter skolattacken i Peshawar

Resolutionsförslag B8-0050/2015, B8-0052/2015, B8-0053/2015, B8-0057/2015, B8-0058/2015, B8-0060/2015 och B8-0062/2015 (2015/2514(RSP))

Charles Tannock, Jean Lambert, Fernando Maura Barandiarán, Ignazio Corrao, Marie-Christine Vergiat, Josef Weidenholzer och Jeroen Lenaers redogjorde för resolutionsförslagen.

Talare: Bogdan Brunon Wenta för PPE-gruppen, Kashetu Kyenge för S&D-gruppen, Sajjad Karim för ECR-gruppen, José Inácio Faria för ALDE-gruppen, Tania González Peñas för GUE/NGL-gruppen, Amjud Bashir för EFDD-gruppen, Barbara Kappel, grupplös, Pavel Svoboda, Nicola Caputo, Aymeric Chauprade och Afzal Khan.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Dubravka Šuica, Miroslav Mikolášik och Fabio Massimo Castaldo.

Talare: Federica Mogherini (vice ordförande för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik).

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 11.2 i protokollet av den 15.1.2015.


9.3. Kirgizistan: lag mot homosexuell propaganda

Resolutionsförslag B8-0054/2015, B8-0056/2015, B8-0061/2015, B8-0063/2015, B8-0064/2015 och B8-0065/2015 (2015/2505(RSP))

Ulrike Lunacek, Beatriz Becerra Basterrechea, Mark Demesmaeker, Josef Weidenholzer, Tunne Kelam och Malin Björk redogjorde för resolutionsförslagen.

Talare: Stanislav Polčák för PPE-gruppen, Tanja Fajon för S&D-gruppen, Lidia Senra Rodríguez för GUE/NGL-gruppen, Ignazio Corrao för EFDD-gruppen, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Miriam Dalli, Fabio Massimo Castaldo, Jiří Pospíšil, Goffredo Maria Bettini och Isabella Adinolfi.

Talare: Federica Mogherini (vice ordförande för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik).

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 11.3 i protokollet av den 15.1.2015.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy