Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2015/2503(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :

Ingivna texter :

RC-B8-0046/2015

Debatter :

PV 15/01/2015 - 9.1
CRE 15/01/2015 - 9.1

Omröstningar :

PV 13/01/2015 - 8.6
PV 15/01/2015 - 11.1

Antagna texter :

P8_TA(2015)0006

Protokoll
Torsdagen den 15 januari 2015 - Strasbourg

11.1. Ryssland, särskilt fallet Aleksej Navalnyj (omröstning)

Resolutionsförslag B8-0046/2015, B8-0047/2015, B8-0048/2015, B8-0049/2015, B8-0051/2015, B8-0055/2015 och B8-0059/2015

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 1)

GEMENSAMT FÖRSLAG TILL RESOLUTION RC-B8-0046/2015

(ersätter B8-0046/2015, B8-0047/2015, B8-0048/2015, B8-0049/2015, B8-0055/2015 och B8-0059/2015):

inlämnat av följande ledamöter:

Cristian Dan Preda, Elmar Brok, Arnaud Danjean, Tunne Kelam, Giovanni La Via, Eduard Kukan, Dubravka Šuica, Bogdan Brunon Wenta, David McAllister, Csaba Sógor, Jiří Pospíšil, Seán Kelly, Jarosław Wałęsa, Andrej Plenković, Monica Macovei, Andrzej Grzyb, Michaela Šojdrová, Tomáš Zdechovský, Jaromír Štětina, Davor Ivo Stier, Jeroen Lenaers, Luděk Niedermayer, Inese Vaidere, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Stanislav Polčák, Pavel Svoboda och Gabrielius Landsbergis för PPE-gruppen;

Josef Weidenholzer, Knut Fleckenstein, Richard Howitt, Liisa Jaakonsaari, Nicola Caputo, Enrico Gasbarra, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Goffredo Maria Bettini, Kashetu Kyenge, Krystyna Łybacka, Vilija Blinkevičiūtė, Elena Valenciano, Pier Antonio Panzeri, Michela Giuffrida, Marc Tarabella, Victor Negrescu, Viorica Dăncilă, Miriam Dalli, Afzal Khan och Miroslav Poche för S&D-gruppen;

Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Ryszard Antoni Legutko, Ryszard Czarnecki, Jana Žitňanská, Stanisław Ożóg, Karol Karski, Zbigniew Kuźmiuk, Ruža Tomašić, Tomasz Piotr Poręba, Jadwiga Wiśniewska, Kazimierz Michał Ujazdowski och Hans-Olaf Henkel för ECR-gruppen;

Guy Verhofstadt, Urmas Paet, Beatriz Becerra Basterrechea, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Marielle de Sarnez, Kaja Kallas, Ilhan Kyuchyuk, Fernando Maura Barandiarán, Louis Michel, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Robert Rochefort, Jozo Radoš, Marietje Schaake, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl och Johannes Cornelis van Baalen för ALDE-gruppen;

Heidi Hautala, Tamás Meszerics, Bodil Ceballos, Bart Staes och Barbara Lochbihler för Verts/ALE-gruppen;

Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao och Valentinas Mazuronis för EFDD-gruppen.

Antogs (P8_TA(2015)0006)

(Resolutionsförslag B8-0051/2015 bortföll.)

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy