Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Procedūra : 2015/2505(RSP)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : RC-B8-0054/2015

Iesniegtie teksti :

RC-B8-0054/2015

Debates :

PV 15/01/2015 - 9.3
CRE 15/01/2015 - 9.3

Balsojumi :

PV 15/01/2015 - 11.3
CRE 15/01/2015 - 11.3

Pieņemtie teksti :

P8_TA(2015)0008

Protokols
Ceturtdiena, 2015. gada 15. janvāris - Strasbūra

11.3. Kirgizstāna – homoseksuālisma propagandas likumprojekts (balsošana)
CRE

Rezolūciju priekšlikumi B8-0054/2015, B8-0056/2015, B8-0061/2015, B8-0063/2015, B8-0064/2015 un B8-0065/2015.

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 3. punkts)

KOPĪGS REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS RC-B8-0054/2015

(aizstāj B8-0054/2015, B8-0056/2015, B8-0061/2015, B8-0063/2015, B8-0064/2015 et B8-0065/2015)

Iesnieguši šādi deputāti:

Cristian Dan Preda, Tunne Kelam, Elmar Brok, Arnaud Danjean, Giovanni La Via, Lara Comi, Bogdan Brunon Wenta, Davor Ivo Stier, Csaba Sógor, Jiří Pospíšil, Seán Kelly, Jeroen Lenaers, Luděk Niedermayer, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Jaromír Štětina, Stanislav Polčák un Róża Gräfin von Thun und Hohenstein PPE grupas vārdā;

Josef Weidenholzer, Liisa Jaakonsaari, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Goffredo Maria Bettini, Kashetu Kyenge, Krystyna Łybacka, Elena Valenciano, Pier Antonio Panzeri, Marlene Mizzi, Nicola Caputo, Michela Giuffrida, Miroslav Poche, Marc Tarabella, Victor Negrescu, Viorica Dăncilă, Miriam Dalli, Hugues Bayet un Tanja Fajon S&D grupas vārdā;

Charles Tannock ECR grupas vārdā;

Sophia in 't Veld, Beatriz Becerra Basterrechea, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Marielle de Sarnez, Juan Carlos Girauta Vidal, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Fernando Maura Barandiarán, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Robert Rochefort, Marietje Schaake, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Johannes Cornelis van Baalen, Ivo Vajgl un Hilde Vautmans ALDE grupas vārdā;

Malin Björk, Marie-Christine Vergiat, Younous Omarjee, Patrick Le Hyaric un Lola Sánchez Caldentey GUE/NGL grupas vārdā;

Ulrike Lunacek, Tamás Meszerics, Heidi Hautala un Barbara Lochbihler Verts/ALE grupas vārdā;

Daniela Aiuto, Dario Tamburrano, Ignazio Corrao, Isabella Adinolfi, Laura Agea, Marco Valli un Fabio Massimo Castaldo.

Pieņemts (P8_TA(2015)0008).

Uzstāšanās

Ulrike Lunacek ierosināja mutisku grozījumu F apsvērumam, un tas tika pieņemts.

Juridisks paziņojums - Privātuma politika