Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 2014/3018(RSP)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik :

Esitatud tekstid :

RC-B8-0011/2015

Arutelud :

Hääletused :

PV 15/01/2015 - 11.5
CRE 15/01/2015 - 11.5
Selgitused hääletuse kohta

Vastuvõetud tekstid :

P8_TA(2015)0010

Protokoll
Neljapäev, 15. jaanuar 2015 - Strasbourg

11.5. Olukord Liibüas (hääletus)
Istungi stenogramm

Resolutsiooni ettepanekud B8-0011/2015, B8-0013/2015, B8-0014/2015, B8-0030/2015, B8-0031/2015, B8-0032/2015 ja B8-0033/2015

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 5)

RESOLUTSIOONI ÜHISETTEPANEK RC-B8-0011/2015

(asendades B8-0011/2015, B8-0013/2015, B8-0014/2015, B8-0030/2015, B8-0031/2015 ja B8-0032/2015),

mille esitasid järgmised parlamendiliikmed:

Mariya Gabriel, Cristian Dan Preda, Arnaud Danjean, Jacek Saryusz-Wolski, Elmar Brok, Andrej Plenković, David McAllister, Tunne Kelam, Francisco José Millán Mon, Daniel Caspary, Davor Ivo Stier, Michael Gahler, Antonio López-Istúriz White, Claude Rolin, Traian Ungureanu, Dubravka Šuica, Barbara Matera, Giovanni La Via, Pascal Arimont, Monica Macovei, Ivana Maletić, Lara Comi, Gabrielius Landsbergis, Elisabetta Gardini ja József Nagy fraktsiooni PPE nimel;

Victor Boștinaru, Knut Fleckenstein, Ana Gomes, Richard Howitt, Pier Antonio Panzeri, Hugues Bayet, Alessia Maria Mosca, Miroslav Poche, Michela Giuffrida, Vincent Peillon, Miriam Dalli, Neena Gill, Goffredo Maria Bettini, Gilles Pargneaux, Liisa Jaakonsaari, Marlene Mizzi, Simona Bonafè, Nicola Caputo, Elena Valenciano, Tonino Picula, Sorin Moisă, Andi Cristea, Javi López, Tanja Fajon, Victor Negrescu, Zigmantas Balčytis, Afzal Khan, Boris Zala, David Martin, Soraya Post, Eugen Freund ja István Ujhelyi fraktsiooni S&D nimel;

Charles Tannock, Ruža Tomašić ja Branislav Škripek fraktsiooni ECR nimel;

Fernando Maura Barandiarán, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Ramon Tremosa i Balcells, Dita Charanzová, Javier Nart, Marietje Schaake, Ivan Jakovčić, Jozo Radoš, Beatriz Becerra Basterrechea, Petr Ježek, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Gérard Deprez, Alexander Graf Lambsdorff, Pavel Telička, Martina Dlabajová, Fredrick Federley, Marielle de Sarnez, Louis Michel, Petras Auštrevičius ja Urmas Paet fraktsiooni ALDE nimel;

Barbara Lochbihler ja Judith Sargentini fraktsiooni Verts/ALE nimel;

Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo ja Dario Tamburrano fraktsiooni EFDD nimel.

Vastu võetud (P8_TA(2015)0010)

Sõnavõtud

Beatrix von Storch esitas punkti 14 a lisamiseks suulise muudatusettepaneku, mis võeti vastu.

(Resolutsiooni ettepanek B8-0033/2015 muutus kehtetuks.)

Õigusteave - Privaatsuspoliitika