Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2014/3018(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjojen elinkaaret :

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

RC-B8-0011/2015

Keskustelut :

Äänestykset :

PV 15/01/2015 - 11.5
CRE 15/01/2015 - 11.5
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2015)0010

Pöytäkirja
Torstai 15. tammikuuta 2015 - Strasbourg

11.5. Libyan tilanne (äänestys)
CRE

Päätöslauselmaesitykset B8-0011/2015, B8-0013/2015, B8-0014/2015, B8-0030/2015, B8-0031/2015, B8-0032/2015 ja B8-0033/2015

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 5)

YHTEINEN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS RC-B8-0011/2015

(korvaa päätöslauselmaesitykset B8-0011/2015, B8-0013/2015, B8-0014/2015, B8-0030/2015, B8-0031/2015 ja B8-0032/2015):

seuraavien jäsenten käsiteltäväksi jättämä:

Mariya Gabriel, Cristian Dan Preda, Arnaud Danjean, Jacek Saryusz-Wolski, Elmar Brok, Andrej Plenković, David McAllister, Tunne Kelam, Francisco José Millán Mon, Daniel Caspary, Davor Ivo Stier, Michael Gahler, Antonio López-Istúriz White, Claude Rolin, Traian Ungureanu, Dubravka Šuica, Barbara Matera, Giovanni La Via, Pascal Arimont, Monica Macovei, Ivana Maletić, Lara Comi, Gabrielius Landsbergis, Elisabetta Gardini ja József Nagy PPE-ryhmän puolesta;

Victor Boștinaru, Knut Fleckenstein, Ana Gomes, Richard Howitt, Pier Antonio Panzeri, Hugues Bayet, Alessia Maria Mosca, Miroslav Poche, Michela Giuffrida, Vincent Peillon, Miriam Dalli, Neena Gill, Goffredo Maria Bettini, Gilles Pargneaux, Liisa Jaakonsaari, Marlene Mizzi, Simona Bonafè, Nicola Caputo, Elena Valenciano, Tonino Picula, Sorin Moisă, Andi Cristea, Javi López, Tanja Fajon, Victor Negrescu, Zigmantas Balčytis, Afzal Khan, Boris Zala, David Martin, Soraya Post, Eugen Freund ja István Ujhelyi S&D-ryhmän puolesta;

Charles Tannock, Ruža Tomašić ja Branislav Škripek ECR-ryhmän puolesta;

Fernando Maura Barandiarán, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Ramon Tremosa i Balcells, Dita Charanzová, Javier Nart, Marietje Schaake, Ivan Jakovčić, Jozo Radoš, Beatriz Becerra Basterrechea, Petr Ježek, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Gérard Deprez, Alexander Graf Lambsdorff, Pavel Telička, Martina Dlabajová, Fredrick Federley, Marielle de Sarnez, Louis Michel, Petras Auštrevičius ja Urmas Paet ALDE-ryhmän puolesta;

Barbara Lochbihler ja Judith Sargentini Verts/ALE-ryhmän puolesta;

Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo ja Dario Tamburrano EFDD-ryhmän puolesta.

Hyväksyttiin (P8_TA(2015)0010)

Puheenvuorot:

Beatrix von Storch a présenté un amendement oral tendant à introduire un nouveau paragraphe 14 bis, qui a été retenu.

(Päätöslauselmaesitys B8-0033/2015 raukesi.)

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö