Indeks 
 Prethodno 
 Sljedeće 
 Cjeloviti tekst 
Postupak : 2014/3018(RSP)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odaberite dokument :

Podneseni tekstovi :

RC-B8-0011/2015

Rasprave :

Glasovanja :

PV 15/01/2015 - 11.5
CRE 15/01/2015 - 11.5
Objašnjenja glasovanja

Doneseni tekstovi :

P8_TA(2015)0010

Zapisnik
Četvrtak, 15. siječnja 2015. - Strasbourg

11.5. Stanje u Libiji (glasovanje)
CRE

Prijedlozi rezolucija B8-0011/2015, B8-0013/2015, B8-0014/2015, B8-0030/2015, B8-0031/2015, B8-0032/2015 i B8-0033/2015

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 5.)

PRIJEDLOG ZAJEDNIČKE REZOLUCIJE RC-B8-0011/2015

(koji zamjenjujeB8-0011/2015, B8-0013/2015, B8-0014/2015, B8-0030/2015, B8-0031/2015 i B8-0032/2015):

koji su podnijeli sljedeći zastupnici:

Mariya Gabriel, Cristian Dan Preda, Arnaud Danjean, Jacek Saryusz-Wolski, Elmar Brok, Andrej Plenković, David McAllister, Tunne Kelam, Francisco José Millán Mon, Daniel Caspary, Davor Ivo Stier, Michael Gahler, Antonio López-Istúriz White, Claude Rolin, Traian Ungureanu, Dubravka Šuica, Barbara Matera, Giovanni La Via, Pascal Arimont, Monica Macovei, Ivana Maletić, Lara Comi, Gabrielius Landsbergis, Elisabetta Gardini i József Nagy, u ime Kluba zastupnika PPE-a;

Victor Boștinaru, Knut Fleckenstein, Ana Gomes, Richard Howitt, Pier Antonio Panzeri, Hugues Bayet, Alessia Maria Mosca, Miroslav Poche, Michela Giuffrida, Vincent Peillon, Miriam Dalli, Neena Gill, Goffredo Maria Bettini, Gilles Pargneaux, Liisa Jaakonsaari, Marlene Mizzi, Simona Bonafè, Nicola Caputo, Elena Valenciano, Tonino Picula, Sorin Moisă, Andi Cristea, Javi López, Tanja Fajon, Victor Negrescu, Zigmantas Balčytis, Afzal Khan, Boris Zala, David Martin, Soraya Post, Eugen Freund i István Ujhelyi, u ime Kluba zastupnika S&D-a;

Charles Tannock, Ruža Tomašić i Branislav Škripek, u ime Kluba zastupnika ECR-a;

Fernando Maura Barandiarán, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Ramon Tremosa i Balcells, Dita Charanzová, Javier Nart, Marietje Schaake, Ivan Jakovčić, Jozo Radoš, Beatriz Becerra Basterrechea, Petr Ježek, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Gérard Deprez, Alexander Graf Lambsdorff, Pavel Telička, Martina Dlabajová, Fredrick Federley, Marielle de Sarnez, Louis Michel, Petras Auštrevičius i Urmas Paet, u ime Kluba zastupnika ALDE-a;

Barbara Lochbihler i Judith Sargentini, u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a;

Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo i Dario Tamburrano, u ime Kluba zastupnika EFDD-a.

Usvojen (P8_TA(2015)0010)

Govorili su:

Beatrix von Storch podnijela je usmeni amandman za uvođenje novog stavka 14.a, koji je prihvaćen.

(Prijedlog rezolucije B8-0033/2015 se ne razmatra.)

Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti