Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Procedūra : 2014/3018(RSP)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumentų priėmimo eiga :

Pateikti tekstai :

RC-B8-0011/2015

Debatai :

Balsavimas :

PV 15/01/2015 - 11.5
CRE 15/01/2015 - 11.5
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :

P8_TA(2015)0010

Protokolas
Ketvirtadienis, 2015 m. sausio 15 d. - Strasbūras

11.5. Padėtis Libijoje (balsavimas)
Stenograma

Pasiūlymai dėl rezoliucijų B8-0011/2015, B8-0013/2015, B8-0014/2015, B8-0030/2015, B8-0031/2015, B8-0032/2015 ir B8-0033/2015

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 5.)

BENDRAS PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS RC-B8-0011/2015

(keičia B8-0011/2015, B8-0013/2015, B8-0014/2015, B8-0030/2015, B8-0031/2015 ir B8-0032/2015):

pateiktas šių Parlamento narių:

Mariya Gabriel, Cristian Dan Preda, Arnaud Danjean, Jacek Saryusz-Wolski, Elmar Brok, Andrej Plenković, David McAllister, Tunne Kelam, Francisco José Millán Mon, Daniel Caspary, Davor Ivo Stier, Michael Gahler, Antonio López-Istúriz White, Claude Rolin, Traian Ungureanu, Dubravka Šuica, Barbara Matera, Giovanni La Via, Pascal Arimont, Monica Macovei, Ivana Maletić, Lara Comi, Gabrielius Landsbergis, Elisabetta Gardini ir József Nagy PPE frakcijos vardu;

Victor Boștinaru, Knut Fleckenstein, Ana Gomes, Richard Howitt, Pier Antonio Panzeri, Hugues Bayet, Alessia Maria Mosca, Miroslav Poche, Michela Giuffrida, Vincent Peillon, Miriam Dalli, Neena Gill, Goffredo Maria Bettini, Gilles Pargneaux, Liisa Jaakonsaari, Marlene Mizzi, Simona Bonafè, Nicola Caputo, Elena Valenciano, Tonino Picula, Sorin Moisă, Andi Cristea, Javi López, Tanja Fajon, Victor Negrescu, Zigmantas Balčytis, Afzal Khan, Boris Zala, David Martin, Soraya Post, Eugen Freund ir István Ujhelyi S&D frakcijos vardu;

Charles Tannock, Ruža Tomašić ir Branislav Škripek ECR frakcijos vardu;

Fernando Maura Barandiarán, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Ramon Tremosa i Balcells, Dita Charanzová, Javier Nart, Marietje Schaake, Ivan Jakovčić, Jozo Radoš, Beatriz Becerra Basterrechea, Petr Ježek, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Gérard Deprez, Alexander Graf Lambsdorff, Pavel Telička, Martina Dlabajová, Fredrick Federley, Marielle de Sarnez, Louis Michel, Petras Auštrevičius ir Urmas Paet ALDE frakcijos vardu;

Barbara Lochbihler ir Judith Sargentini Verts/ALE frakcijos vardu;

Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo ir Dario Tamburrano EFDD frakcijos vardu.

Priimta (P8_TA(2015)0010)

Kalbėjo:

Beatrix von Storch pateikė žodinį pakeitimą, kuriuo įtraukiama nauja 14a dalis, ir jam buvo pritarta.

(Pasiūlymas dėl rezoliucijos B8-0033/2015 anuliuotas.)

Teisinė informacija - Privatumo politika