Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2014/3018(RSP)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentelor :

Texte depuse :

RC-B8-0011/2015

Dezbateri :

Voturi :

PV 15/01/2015 - 11.5
CRE 15/01/2015 - 11.5
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P8_TA(2015)0010

Proces-verbal
Joi, 15 ianuarie 2015 - Strasbourg

11.5. Situaţia din Libia (vot)
CRE

Propuneri de rezoluții B8-0011/2015, B8-0013/2015, B8-0014/2015, B8-0030/2015, B8-0031/2015, B8-0032/2015 și B8-0033/2015

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 5)

PROPUNERE COMUNĂ DE REZOLUȚIE RC-B8-0011/2015

(care înlocuiește B8-0011/2015, B8-0013/2015, B8-0014/2015, B8-0030/2015, B8-0031/2015 și B8-0032/2015):

depusă de următorii deputați:

Mariya Gabriel, Cristian Dan Preda, Arnaud Danjean, Jacek Saryusz-Wolski, Elmar Brok, Andrej Plenković, David McAllister, Tunne Kelam, Francisco José Millán Mon, Daniel Caspary, Davor Ivo Stier, Michael Gahler, Antonio López-Istúriz White, Claude Rolin, Traian Ungureanu, Dubravka Šuica, Barbara Matera, Giovanni La Via, Pascal Arimont, Monica Macovei, Ivana Maletić, Lara Comi, Gabrielius Landsbergis, Elisabetta Gardini și József Nagy, în numele Grupului PPE;

Victor Boștinaru, Knut Fleckenstein, Ana Gomes, Richard Howitt, Pier Antonio Panzeri, Hugues Bayet, Alessia Maria Mosca, Miroslav Poche, Michela Giuffrida, Vincent Peillon, Miriam Dalli, Neena Gill, Goffredo Maria Bettini, Gilles Pargneaux, Liisa Jaakonsaari, Marlene Mizzi, Simona Bonafè, Nicola Caputo, Elena Valenciano, Tonino Picula, Sorin Moisă, Andi Cristea, Javi López, Tanja Fajon, Victor Negrescu, Zigmantas Balčytis, Afzal Khan, Boris Zala, David Martin, Soraya Post, Eugen Freund și István Ujhelyi, în numele Grupului S&D;

Charles Tannock, Ruža Tomašić și Branislav Škripek, în numele Grupului ECR;

Fernando Maura Barandiarán, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Ramon Tremosa i Balcells, Dita Charanzová, Javier Nart, Marietje Schaake, Ivan Jakovčić, Jozo Radoš, Beatriz Becerra Basterrechea, Petr Ježek, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Gérard Deprez, Alexander Graf Lambsdorff, Pavel Telička, Martina Dlabajová, Fredrick Federley, Marielle de Sarnez, Louis Michel, Petras Auštrevičius și Urmas Paet, în numele Grupului ALDE;

Barbara Lochbihler și Judith Sargentini, în numele Grupului Verts/ALE;

Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo și Dario Tamburrano, în numele Grupului EFDD.

Adoptat (P8_TA(2015)0010)

Intervenții

Beatrix von Storch a prezentat un amendament oral pentru a introduce un nou punct 14a, care a fost reținut.

(Propunerea de rezoluție B8-0033/2015 a devenit caducă.)

Aviz juridic - Politica de confidențialitate