Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2014/3018(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :

Ingivna texter :

RC-B8-0011/2015

Debatter :

Omröstningar :

PV 15/01/2015 - 11.5
CRE 15/01/2015 - 11.5
Röstförklaringar

Antagna texter :

P8_TA(2015)0010

Protokoll
Torsdagen den 15 januari 2015 - Strasbourg

11.5. Situationen i Libyen (omröstning)
CRE

Resolutionsförslag B8-0011/2015, B8-0013/2015, B8-0014/2015, B8-0030/2015, B8-0031/2015, B8-0032/2015 och B8-0033/2015

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 5)

GEMENSAMT FÖRSLAG TILL RESOLUTION RC-B8-0011/2015

(ersätter B8-0011/2015, B8-0013/2015, B8-0014/2015, B8-0030/2015, B8-0031/2015 och B8-0032/2015):

inlämnat av följande ledamöter:

Mariya Gabriel, Cristian Dan Preda, Arnaud Danjean, Jacek Saryusz-Wolski, Elmar Brok, Andrej Plenković, David McAllister, Tunne Kelam, Francisco José Millán Mon, Daniel Caspary, Davor Ivo Stier, Michael Gahler, Antonio López-Istúriz White, Claude Rolin, Traian Ungureanu, Dubravka Šuica, Barbara Matera, Giovanni La Via, Pascal Arimont, Monica Macovei, Ivana Maletić, Lara Comi, Gabrielius Landsbergis, Elisabetta Gardini och József Nagy för PPE-gruppen;

Victor Boștinaru, Knut Fleckenstein, Ana Gomes, Richard Howitt, Pier Antonio Panzeri, Hugues Bayet, Alessia Maria Mosca, Miroslav Poche, Michela Giuffrida, Vincent Peillon, Miriam Dalli, Neena Gill, Goffredo Maria Bettini, Gilles Pargneaux, Liisa Jaakonsaari, Marlene Mizzi, Simona Bonafè, Nicola Caputo, Elena Valenciano, Tonino Picula, Sorin Moisă, Andi Cristea, Javi López, Tanja Fajon, Victor Negrescu, Zigmantas Balčytis, Afzal Khan, Boris Zala, David Martin, Soraya Post, Eugen Freund och István Ujhelyi för S&D-gruppen;

Charles Tannock, Ruža Tomašić och Branislav Škripek för ECR-gruppen;

Fernando Maura Barandiarán, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Ramon Tremosa i Balcells, Dita Charanzová, Javier Nart, Marietje Schaake, Ivan Jakovčić, Jozo Radoš, Beatriz Becerra Basterrechea, Petr Ježek, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Gérard Deprez, Alexander Graf Lambsdorff, Pavel Telička, Martina Dlabajová, Fredrick Federley, Marielle de Sarnez, Louis Michel, Petras Auštrevičius och Urmas Paet för ALDE-gruppen;

Barbara Lochbihler och Judith Sargentini för Verts/ALE-gruppen;

Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo och Dario Tamburrano för EFDD-gruppen.

Antogs (P8_TA(2015)0010)

Inlägg:

Beatrix von Storch lade fram ett muntligt ändringsförslag syftande till att införa en ny punkt (14a) efter punkt 14; det muntliga ändringsförslaget antogs.

(Resolutionsförslag B8-0033/2015 bortföll.)

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy