Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2014/3017(RSP)
Forløb i plenarforsamlingen
Forløb for dokumenter :

Indgivne tekster :

RC-B8-0012/2015

Forhandlinger :

Afstemninger :

PV 15/01/2015 - 11.7
CRE 15/01/2015 - 11.7
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P8_TA(2015)0012

Protokol
Torsdag den 15. januar 2015 - Strasbourg

11.7. Situationen i Egypten (afstemning)
Fuldstændigt forhandlingsreferat

Forslag til beslutning B8-0012/2015, B8-0019/2015, B8-0022/2015, B8-0023/2015, B8-0024/2015, B8-0026/2015 og B8-0028/2015

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 7)

FÆLLES BESLUTNINGSFORSLAG RC-B8-0012/2015

(erstatter B8-0012/2015, B8-0019/2015, B8-0022/2015, B8-0024/2015 og B8-0026/2015):

stillet af:

Cristian Dan Preda, Elmar Brok, Andrej Plenković, David McAllister, Tunne Kelam, Mariya Gabriel, Eduard Kukan, Daniel Caspary, Davor Ivo Stier, Michael Gahler, Fernando Ruas, Claude Rolin, Traian Ungureanu, Dubravka Šuica, Barbara Matera, Giovanni La Via, Pascal Arimont, Monica Macovei, Ivana Maletić, Lara Comi og Gabrielius Landsbergis for PPE-Gruppen

Victor Boștinaru, Richard Howitt, Alessia Maria Mosca, Goffredo Maria Bettini, Afzal Khan, Josef Weidenholzer, Elena Valenciano, Ana Gomes, Neena Gill, Jeppe Kofod, Arne Lietz, Brando Benifei, Michela Giuffrida, Miroslav Poche, Tonino Picula, Alessandra Moretti, Liisa Jaakonsaari, Nicola Caputo, Sorin Moisă, Ricardo Serrão Santos, Andrejs Mamikins, Pier Antonio Panzeri, Tanja Fajon, Javi López, Victor Negrescu, David Martin, Soraya Post, Boris Zala og Eugen Freund for S&D-Gruppen

Charles Tannock og Ruža Tomašić for ECR-Gruppen

Marietje Schaake, Marielle de Sarnez, Beatriz Becerra Basterrechea, Frédérique Ries, Ivan Jakovčić, Jozo Radoš, Louis Michel, Gérard Deprez, Pavel Telička, Alexander Graf Lambsdorff, Fredrick Federley, Petras Auštrevičius og Urmas Paet for ALDE-Gruppen

Judith Sargentini, Eva Joly og Barbara Lochbihler for Verts/ALE-Gruppen

Fabio Massimo Castaldo og Ignazio Corrao.

Vedtaget (P8_TA(2015)0012)

Indlæg

Victor Boștinaru havde stillet et mundtligt ændringsforslag med henblik på at indsætte et nyt punkt 3 a, hvilket var blevet godtaget.

Cristian Dan Preda havde stillet et mundtligt ændringsforslag til punkt J, hvilket var blevet godtaget.

(Forslag til beslutning B8-0023/2015 og B8-0028/2015 bortfaldt).

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik