Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 2014/3017(RSP)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik :

Esitatud tekstid :

RC-B8-0012/2015

Arutelud :

Hääletused :

PV 15/01/2015 - 11.7
CRE 15/01/2015 - 11.7
Selgitused hääletuse kohta

Vastuvõetud tekstid :

P8_TA(2015)0012

Protokoll
Neljapäev, 15. jaanuar 2015 - Strasbourg

11.7. Olukord Egiptuses (hääletus)
CRE

Resolutsiooni ettepanekud B8-0012/2015, B8-0019/2015, B8-0022/2015, B8-0023/2015, B8-0024/2015, B8-0026/2015 ja B8-0028/2015

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 7)

RESOLUTSIOONI ÜHISETTEPANEK RC-B8-0012/2015

(asendades B8-0012/2015, B8-0019/2015, B8-0022/2015, B8-0024/2015 ja B8-0026/2015),

mille esitasid järgmised parlamendiliikmed:

Cristian Dan Preda, Elmar Brok, Andrej Plenković, David McAllister, Tunne Kelam, Mariya Gabriel, Eduard Kukan, Daniel Caspary, Davor Ivo Stier, Michael Gahler, Fernando Ruas, Claude Rolin, Traian Ungureanu, Dubravka Šuica, Barbara Matera, Giovanni La Via, Pascal Arimont, Monica Macovei, Ivana Maletić, Lara Comi ja Gabrielius Landsbergis fraktsiooni PPE nimel;

Victor Boștinaru, Richard Howitt, Alessia Maria Mosca, Goffredo Maria Bettini, Afzal Khan, Josef Weidenholzer, Elena Valenciano, Ana Gomes, Neena Gill, Jeppe Kofod, Arne Lietz, Brando Benifei, Michela Giuffrida, Miroslav Poche, Tonino Picula, Alessandra Moretti, Liisa Jaakonsaari, Nicola Caputo, Sorin Moisă, Ricardo Serrão Santos, Andrejs Mamikins, Pier Antonio Panzeri, Tanja Fajon, Javi López, Victor Negrescu, David Martin, Soraya Post, Boris Zala ja Eugen Freund fraktsiooni S&D nimel;

Charles Tannock ja Ruža Tomašić fraktsiooni ECR nimel;

Marietje Schaake, Marielle de Sarnez, Beatriz Becerra Basterrechea, Frédérique Ries, Ivan Jakovčić, Jozo Radoš, Louis Michel, Gérard Deprez, Pavel Telička, Alexander Graf Lambsdorff, Fredrick Federley, Petras Auštrevičius ja Urmas Paet fraktsiooni ALDE nimel;

Judith Sargentini, Eva Joly ja Barbara Lochbihler fraktsiooni Verts/ALE nimel;

Fabio Massimo Castaldo ja Ignazio Corrao.

Vastu võetud (P8_TA(2015)0012)

Sõnavõtud

Victor Boștinaru esitas punkti 3 a lisamiseks suulise muudatusettepaneku, mis võeti vastu.

Cristian Dan Preda esitas põhjenduse F kohta suulise muudatusettepaneku, mis võeti vastu.

(Resolutsiooni ettepanekud B8-0023/2015 ja B8-0028/2015 muutusid kehtetuks.)

Õigusteave - Privaatsuspoliitika