Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2014/3017(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjojen elinkaaret :

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

RC-B8-0012/2015

Keskustelut :

Äänestykset :

PV 15/01/2015 - 11.7
CRE 15/01/2015 - 11.7
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2015)0012

Pöytäkirja
Torstai 15. tammikuuta 2015 - Strasbourg

11.7. Egyptin tilanne (äänestys)
Sanatarkat istuntoselostukset

Päätöslauselmaesitykset B8-0012/2015, B8-0019/2015, B8-0022/2015, B8-0023/2015, B8-0024/2015, B8-0026/2015 ja B8-0028/2015

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 7)

YHTEINEN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS RC-B8-0012/2015

(korvaa päätöslauselmaesitykset B8-0012/2015, B8-0019/2015, B8-0022/2015, B8-0024/2015 ja B8-0026/2015):

seuraavien jäsenten käsiteltäväksi jättämä:

Cristian Dan Preda, Elmar Brok, Andrej Plenković, David McAllister, Tunne Kelam, Mariya Gabriel, Eduard Kukan, Daniel Caspary, Davor Ivo Stier, Michael Gahler, Fernando Ruas, Claude Rolin, Traian Ungureanu, Dubravka Šuica, Barbara Matera, Giovanni La Via, Pascal Arimont, Monica Macovei, Ivana Maletić, Lara Comi ja Gabrielius Landsbergis PPE-ryhmän puolesta;

Victor Boștinaru, Richard Howitt, Alessia Maria Mosca, Goffredo Maria Bettini, Afzal Khan, Josef Weidenholzer, Elena Valenciano, Ana Gomes, Neena Gill, Jeppe Kofod, Arne Lietz, Brando Benifei, Michela Giuffrida, Miroslav Poche, Tonino Picula, Alessandra Moretti, Liisa Jaakonsaari, Nicola Caputo, Sorin Moisă, Ricardo Serrão Santos, Andrejs Mamikins, Pier Antonio Panzeri, Tanja Fajon, Javi López, Victor Negrescu, David Martin, Soraya Post, Boris Zala ja Eugen Freund S&D-ryhmän puolesta;

Charles Tannock ja Ruža Tomašić ECR-ryhmän puolesta;

Marietje Schaake, Marielle de Sarnez, Beatriz Becerra Basterrechea, Frédérique Ries, Ivan Jakovčić, Jozo Radoš, Louis Michel, Gérard Deprez, Pavel Telička, Alexander Graf Lambsdorff, Fredrick Federley, Petras Auštrevičius ja Urmas Paet ALDE-ryhmän puolesta;

Judith Sargentini, Eva Joly ja Barbara Lochbihler Verts/ALE-ryhmän puolesta;

Fabio Massimo Castaldo ja Ignazio Corrao.

Hyväksyttiin (P8_TA(2015)0012)

Puheenvuorot:

Victor Boștinaru esitti uutta 3 a kohtaa koskevan suullisen tarkistuksen, joka hyväksyttiin.

Cristian Dan Preda esitti johdanto-osan J kappaleeseen suullisen tarkistuksen, joka hyväksyttiin.

(Päätöslauselmaesitykset B8-0023/2015 ja B8-0028/2015 raukesivat.)

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö