Indeks 
 Prethodno 
 Sljedeće 
 Cjeloviti tekst 
Postupak : 2014/3017(RSP)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odaberite dokument :

Podneseni tekstovi :

RC-B8-0012/2015

Rasprave :

Glasovanja :

PV 15/01/2015 - 11.7
CRE 15/01/2015 - 11.7
Objašnjenja glasovanja

Doneseni tekstovi :

P8_TA(2015)0012

Zapisnik
Četvrtak, 15. siječnja 2015. - Strasbourg

11.7. Stanje u Egiptu (glasovanje)
Doslovno izvješće

Prijedlozi rezolucija B8-0012/2015, B8-0019/2015, B8-0022/2015, B8-0023/2015, B8-0024/2015, B8-0026/2015 i B8-0028/2015

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 7.)

PRIJEDLOG ZAJEDNIČKE REZOLUCIJE RC-B8-0012/2015

(koji zamjenjujeB8-0012/2015, B8-0019/2015, B8-0022/2015, B8-0024/2015 i B8-0026/2015):

koji su podnijeli sljedeći zastupnici:

Cristian Dan Preda, Elmar Brok, Andrej Plenković, David McAllister, Tunne Kelam, Mariya Gabriel, Eduard Kukan, Daniel Caspary, Davor Ivo Stier, Michael Gahler, Fernando Ruas, Claude Rolin, Traian Ungureanu, Dubravka Šuica, Barbara Matera, Giovanni La Via, Pascal Arimont, Monica Macovei, Ivana Maletić, Lara Comi i Gabrielius Landsbergis, u ime Kluba zastupnika PPE-a;

Victor Boștinaru, Richard Howitt, Alessia Maria Mosca, Goffredo Maria Bettini, Afzal Khan, Josef Weidenholzer, Elena Valenciano, Ana Gomes, Neena Gill, Jeppe Kofod, Arne Lietz, Brando Benifei, Michela Giuffrida, Miroslav Poche, Tonino Picula, Alessandra Moretti, Liisa Jaakonsaari, Nicola Caputo, Sorin Moisă, Ricardo Serrão Santos, Andrejs Mamikins, Pier Antonio Panzeri, Tanja Fajon, Javi López, Victor Negrescu, David Martin, Soraya Post, Boris Zala i Eugen Freund, u ime Kluba zastupnika S&D-a;

Charles Tannock i Ruža Tomašić, u ime Kluba zastupnika ECR-a;

Marietje Schaake, Marielle de Sarnez, Beatriz Becerra Basterrechea, Frédérique Ries, Ivan Jakovčić, Jozo Radoš, Louis Michel, Gérard Deprez, Pavel Telička, Alexander Graf Lambsdorff, Fredrick Federley, Petras Auštrevičius i Urmas Paet, u ime Kluba zastupnika ALDE-a;

Judith Sargentini, Eva Joly i Barbara Lochbihler, u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a;

Fabio Massimo Castaldo i Ignazio Corrao.

Usvojen (P8_TA(2015)0012)

Govorili su:

Victor Boștinaru podnio je umeni amandman za uvođenje novog stavka 3.a, koji je prihvaćen.

Cristian Dan Preda podnio je usmeni amandman na uvodnu izjavu J, koji je prihvaćen.

(Prijedlozi rezolucija B8-0023/2015 i B8-0028/2015 se ne razmatraju.)

Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti