Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Procedūra : 2014/3017(RSP)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumentų priėmimo eiga :

Pateikti tekstai :

RC-B8-0012/2015

Debatai :

Balsavimas :

PV 15/01/2015 - 11.7
CRE 15/01/2015 - 11.7
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :

P8_TA(2015)0012

Protokolas
Ketvirtadienis, 2015 m. sausio 15 d. - Strasbūras

11.7. Padėtis Egipte (balsavimas)
Stenograma

Pasiūlymai dėl rezoliucijų B8-0012/2015, B8-0019/2015, B8-0022/2015, B8-0023/2015, B8-0024/2015, B8-0026/2015 ir B8-0028/2015

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 7.)

BENDRAS PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS RC-B8-0012/2015

(keičia B8-0012/2015, B8-0019/2015, B8-0022/2015, B8-0024/2015 ir B8-0026/2015):

pateiktas šių Parlamento narių:

Cristian Dan Preda, Elmar Brok, Andrej Plenković, David McAllister, Tunne Kelam, Mariya Gabriel, Eduard Kukan, Daniel Caspary, Davor Ivo Stier, Michael Gahler, Fernando Ruas, Claude Rolin, Traian Ungureanu, Dubravka Šuica, Barbara Matera, Giovanni La Via, Pascal Arimont, Monica Macovei, Ivana Maletić, Lara Comi ir Gabrielius Landsbergis PPE frakcijos vardu;

Victor Boștinaru, Richard Howitt, Alessia Maria Mosca, Goffredo Maria Bettini, Afzal Khan, Josef Weidenholzer, Elena Valenciano, Ana Gomes, Neena Gill, Jeppe Kofod, Arne Lietz, Brando Benifei, Michela Giuffrida, Miroslav Poche, Tonino Picula, Alessandra Moretti, Liisa Jaakonsaari, Nicola Caputo, Sorin Moisă, Ricardo Serrão Santos, Andrejs Mamikins, Pier Antonio Panzeri, Tanja Fajon, Javi López, Victor Negrescu, David Martin, Soraya Post, Boris Zala ir Eugen Freund S&D frakcijos vardu;

Charles Tannock ir Ruža Tomašić ECR frakcijos vardu;

Marietje Schaake, Marielle de Sarnez, Beatriz Becerra Basterrechea, Frédérique Ries, Ivan Jakovčić, Jozo Radoš, Louis Michel, Gérard Deprez, Pavel Telička, Alexander Graf Lambsdorff, Fredrick Federley, Petras Auštrevičius ir Urmas Paet ALDE frakcijos vardu;

Judith Sargentini, Eva Joly ir Barbara Lochbihler Verts/ALE frakcijos vardu;

Fabio Massimo Castaldo ir Ignazio Corrao.

Priimta (P8_TA(2015)0012).

Kalbėjo:

Victor Boștinaru pateikė žodinį pakeitimą, kuriuo siekiama įtraukti naują 3a dalį, ir jam buvo pritarta.

Cristian Dan Preda pateikė žodinį J konstatuojamosios dalies pakeitimą, kuriam buvo pritarta.

(Pasiūlymai dėl rezoliucijų B8-0023/2015 ir B8-0028/2015 anuliuoti.)

Teisinė informacija - Privatumo politika